Tulosta
 

Borealin uutiskirje

7.3.2013
*

11 uutta Borealin lajiketta kasvilajikeluetteloon

Kasvilajikelautakunta hyväksyi tänä vuonna 11 uutta Borealin lajiketta Suomen kasvilajikeluetteloon. Joukossa on kolme kauralajiketta, kolme monitahoista ohraa, kaksi mallasohrakandidaattia, timotei, syysvehnä ja hybridiruis.

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa (MTT:n viralliset lajikekokeet) ja niissä lajike on todettu viljelyarvoltaan parannukseksi vallitsevaan lajikevalikoimaan. Nurmikasveilta vaaditaan kolmen vuoden koetulokset, ja muilta lajeilta kahden vuoden tulokset.  Lisäksi luetteloon hyväksymisen edellytyksiä ovat lajikkeen erottuvuus muista lajikkeista, lajikkeen yhtenäisyys ja sen ominaisuuksien pysyvyys.

Suomessa kasvilajikelautakunta päättää lajikkeen hyväksymisestä kansalliseen kasvilajikeluetteloon.  Kasvilajikelautakunta on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin ja sen jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita.

Listauksen jälkeen vie yleensä noin kaksi vuotta, jotta lajikkeen siementä on tuotettu riittävästi ja tuodaan siemenkauppaan.

Takaisin uutiskirjeen etusivulle.