"Vastuullisuuden merkitys on viime aikoina korostunut yhteiskunnallisessa keskustelussa ja yritysten toiminnassa. Kasvinjalostus on jo sinänsä kestävää kehitystä ja kasvua luovaa toimintaa, mikä on tukeva pohja rakentaa vastuullista yritystoimintaa. Borealin vuosikertomuksen liitteenä olevassa yritysvastuuraportissa kerromme tarkemmin, miten huomioimme toiminnassamme ympäröivän yhteiskunnan, sidosryhmät, asiakkaat, henkilöstön, ympäristön ja talouden."

TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO

Kehitämme toimintaamme vastuullisesti

Kehittyminen on jokaisen menestyvän yrityksen elinehto. Se on myös yksi Borealin arvoista, joka ohjaa toimintaamme. Menestymisemme perustuu kilpailukykyisiin jalostusaineistoihin, moderneihin jalostusmenetelmiin ja -teknologioihin, osaavaan henkilöstöön sekä tehokkaisiin jakelukanaviin. Ne ovat myös hyvä pohja kehittymisellemme.

Toimialallamme, kasvinjalostuksessa, on meneillään vahva globaali keskittymiskehitys, joka tuo mukanaan muutoksia. Myös esimerkiksi jalostusmenetelmien ja –aineistojen patentointi yleistyy koko ajan. Varmistaaksemme toimintaedellytyksemme vahvana pohjoisten alueiden kasvinjalostajana myös pitkälle tulevaisuuteen meidänkin on kehityttävä ja oltava mukana muutoksessa.  

Solmimme viime vuonna yhteistyösopimuksen Euroopan suurimman ja maailman neljänneksi suurimman, ranskalaislähtöisen kasvinjalostusyrityksen Limagrainin kanssa. Samalla Limagrain tuli Borealin vähemmistöosakkaaksi. Yhteistyön myötä Boreal mahdollistaa oman, pohjoisiin oloihin kohdennetun jalostusaineistomme laajentamisen tuleviin haasteisiin vastaamiseksi. Jalostusteknologioiden kehittämiseen saamme mittavin resurssein varustetun kumppanin. Lisäksi vahvistamme markkina-asemaamme Suomen lähialueilla. Omistusmuutoksista huolimatta Borealin päätöksenteko pysyy edelleen lujasti Suomessa.

Borealin lajikkeet olivat jälleen hyvin suosittuja ja niiden tuoma lisäarvo viljelijöille ja koko elintarvikeketjulle oli mittava. Lajikkeidemme markkinaosuus sertifioidun siemenen kaupassa kasvoi lähes kaikilla kasvilajeilla.

Elintarvikeketjun yhteisesti laatiman siemenstrategian pohjalta käynnistyneiden koulutushankkeiden tavoitteena on vahvistaa kasvinviljelymme tuottavuutta ja kilpailukykyä nostamalla sertifioidun siemenen käyttöaste myös meillä länsimaiselle tasolle. Sertifioitu siemen tuottaa lukuisten tutkimusten mukaan selvästi suuremman ja laadukkaamman sadon kuin heikompilaatuinen, ominaisuuksiltaan tuntematon siemen. Laadukas siemen mahdollistaa jalostajan lajikkeeseen rakentaman sato- ja laatupotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen. 

Kiitokset kuluneen vuoden hyvistä tuloksista kuuluvat yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme ja henkilöstöllemme.

Markku Äijälä
toimitusjohtaja

© Boreal Kasvinjalostus Oy