LAJIKEMARKKINAT JA SIEMENTUOTANTO

Boreal on vahva markkinajohtaja

Viljelyolosuhteidemme tuntemus sekä suomalaisten viljelijöiden ja sadonkäyttäjien tarpeet ovat Borealilla avainasemassa uusia lajikkeita kehitettäessä.

Lajikkeidemme osuus viljojen sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyalasta oli myös viime tilikaudella korkealla tasolla ja monet lajikkeemme nousivat viljelytilastojen kärkeen eri lajeilla. Borealin lajikkeilla viljeltiin viime vuoden vilja-alasta lähes 60 %, öljykasvialasta (rypsi ja rapsi) lähes 70 % ja valkuaiskasvialasta (herne ja härkäpapu) noin 80 %. Suomen rehunurmialasta Borealin lajikkeilla viljeltiin yli 70 %.

Kaiken kaikkiaan vilja-ala Suomessa nousi edellisvuoden pohjalukemista, mutta ei yltänyt aikaisempien vuosien tasolle. Rypsiala puolestaan palautui toissavuoden ennätyskorkeista lukemista normaalille tasolle. 

Vehnän kokonaisala oli viime vuonna suurimmillaan pitkään aikaan. Borealin kevätvehnälajikkeiden osuus jatkoi kasvuaan ja oli viime vuonna noin 57 % koko vehnäalasta.

Suomen kaura-ala palautui edellisvuoden notkahduksen jälkeen. Borealin kauralajikkeiden jo ennestään vahva asema jopa kasvoi ollen lähes 70 %. Kaurojemme markkinaosuuden odotetaan jatkossakin pysyvän korkeana, sillä viime vuosina markkinoille on tuotu lupaavia lajikkeita eri kasvuaikaluokkiin.

Ohra-alasta reilu puolet viljeltiin viime vuonna Borealin lajikkeilla. Kaiken kaikkiaan ohran viljelyala nousi edellisvuodesta hieman. Tulevaisuudessa Borealin osuuden ohramarkkinassa odotetaan nousevan uusien monitahoisten ohrien sekä mallasohralajikkeiden markkinoille tulon myötä.

Borealin syysruislajikkeet ovat nousseet vahvaan asemaan, ja viime vuonna lajikkeidemme osuus on yli 62 % rukiin tuotantoalasta. Syysvehnälajikkeidemme osuus oli viime vuonna edellisvuosien tasolla eli reilu 40 %. Rypsin tuotantoalasta noin 70 %  ja rapsialasta noin 60 % on viljelty Borealin lajikkeilla. Borealin uudet lajikkeet ovat nopeasti nousseet öljykasvien viljelytilastojen kärkeen.

Myös Borealin lajikkeiden siementuotantoalat olivat viime vuonna edellisvuosien tapaan korkeita. Erityisesti kauran ja ohran lajikevalikoiman uudistuminen näkyi, kun uusien lajikkeidemme siementuotantoalat kasvoivat. Lisäksi esimerkiksi kevätvehnä-, rypsi- ja syysruislajikkeidemme osuus kokonaissiementuotantoalasta kasvoi.  


Uutuuslajikkeet

Viljelyolosuhteiden ja sadon käyttötarkoituksen mukainen lajikevalinta on tuottavan sadon perusta. Boreal tukee viljelyn tuloksellisuutta kohdentamalla alan ainoana toimijana jalostusohjelmansa pohjoisiin kasvuolosuhteisiin.

Toimme viime kaudelle markkinoille useita mielenkiintoisia uutuuslajikkeita, joiden odotetaan tulevina vuosina nousevan jopa viljelytilastojen kärkipäähän.

Mallasohran tuotantoon saatiin uuden Harbinger-ohran myötä vuosien jälkeen tarjolla kotimainen vaihtoehto. Myös Borealin maahantuoma tanskalainen Fairytale hyväksyttiin viime vuonna viralliseksi mallasohraksi. Aikaisen kauran ja ohran lajikevalikoimat uudistuivat Akseli-kauran sekä Aukusti- ja Wolmari-ohrien myötä. Lisääntyneeseen puna-apilan kysyntään Boreal vastasi tuomalla markkinoille uuden satoisan ja talvenkestävän Saija-lajikkeen.

Kantasiementuotanto

Vientimarkkinat

© Boreal Kasvinjalostus Oy