Tulosta På svenska
  huhtikuu 2009

Vesiviljelyä tulisi lisätä Suomessa

Suomella on kaikki edellytykset olla edelläkävijä kestävässä vesiviljelyssä. Meillä on runsaasti viljelyyn soveltuvia vesistöjä, korkea teknologian ja kalanviljelyn osaamistaso sekä hyvin kehittynyt ympäristöhallinto ja –lupajärjestelmä, joilla varmistetaan toiminnan ekologinen kestävyys, sanoo maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Timo Halonen. Hän toimii vesiviljelyn kehittämistyöryhmän sihteerinä. Lue lisää >>

Uutisia

*

Kalaistutusten onnistuminen on monen tekijän summa

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvittää, miksi lohi- ja meritaimenistutukset ovat viime vuosina tuottaneet odotettua heikompia tuloksia. Syitä etsitään kalastuksesta, meriolosuhteista ja istukkaiden laadusta. Lue lisää >>


*

Kuusi kysymystä kalaistutuksista: Miksi, kuka ja mitä?

Istutukset ovat yleinen kalavesien hoitokeino ja asianmukaisesti käytettynä sopivassa tilanteessa paikallaan. Kalastus ja sen säätely ovat avainasemassa kalakantojen hoitamisessa ja hyödyntämisessä. Lue lisää >>
*

Ravinteita voidaan poistaa vesistöistä kalastuksen avulla

Kalastus on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää vesistöjen ravinnepitoisuuksia. Arvioiden mukaan laajamittaisella vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen kalastuksella esimerkiksi Suomenlahdesta ja Saaristomerestä voitaisiin poistaa yhteensä noin 10 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa, kalakantoja vaarantamatta. Lue lisää >>
*

Koskien kunnostuksilla virtaa Hämeen kalatalouteen

Taimenen koskikalastus on haaste, jonka parissa vapaa-ajankalastajat haluaisivat rentoutua. Sopivista kalastuskoskista on pulaa erityisesti Etelä-Suomessa, missä suuri osa vapaa-ajan kalastajista asuu.  Lue lisää >>
*

Saalispalautteet antavat Metsähallitukselle uutta suuntaa kalavesien hoitoon

”Istuta-ongi” –kohteiden kalastoa ylläpidetään ongintakokoisen kalan, yleisimmin kirjolohen tai taimenen istutuksin. Tällaiset istutukset palvelevat puhtaasti kalastuksen tarpeita. Pinta-alallisesti nämä istutus- ja kalastuskohteet ovat kuitenkin vain pieni osa siitä kalavesien joukosta, jota Metsähallitus hallinnoi.  Lue lisää >>

Ajankohtaista