Tulosta
 

1/2009 Kesäkuu 2009

*

Aranda tuo tietoa merien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen

Kuva: Kimmo Kahma
 
Merten rooli on tärkeä kasvihuonekaasuna tunnetun hiilidioksidin nieluna ja lähteenä. Arviolta 25 - 35 % prosenttia ihmisen toimesta ilmakehään päästetystä hiilidioksidista sitoutuu valtameriin.

Hiilidioksidin käyttäytymiseen ja sen merivedessä aiheuttamien muutosten tunteminen selkeyttää merien roolia ilmastonmuutoksessa. Myös lisääntynyt tietous hiilidioksidin vaihdosta ilmakehän ja meren välillä ja sen oikea mallintaminen parantaa ilmastomuutoksen kehittymistä ennustavien mallien toimintaa.

Talvikaudella meri toimii tyypillisesti hiilidioksidin lähteenä, kun taas kasvukautena meri toimii pääasiassa nieluna biologisen toiminnan seurauksena. "Talvi- ja kevätkauden vaihteessa Itämeri muuttuu hiilidioksidin lähteestä hiilidioksidinieluksi. Merentutkimusalus Arandalla kevättalvella 2009 Itämerellä tehdyn tutkimusmatkan alustavien tulosten mukaan hiilidioksidin vapautuminen ja sitoutuminen mereen oli vielä lähes tasapainossa",  matkanjohtaja Heidi Pettersson Ilmatieteen laitoksesta kertoo.

Merentutkimusalus Arandalle on kehitetty monipuolinen laitteisto, jonka avulla voidaan tutkia avomeriolosuhteissa mm. hiilidioksiditasetta, hiilidioksidin vuorokausi- ja vuodenaikaisvaihtelua, meren happamuusastetta (pH), sekä meren ja ilmakehän välisen hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Yhtenä tärkeimmistä tutkimuskohteista on aallokon ja vedenalaisen turbulenssin vaikutus hiilidioksidin vaihtoon.


Lisätiedot:
Matkanjohtaja Heidi Pettersson, puh. 040 560 1534

Teksti: Eija Vallinheimo
Kuva: Kimmo Kahma