Tulosta
 

1/2009 Kesäkuu 2009

*

Ilmatieteen laitoksella merelliset palvelut osaksi päivystystä

Kuva: Riku Lumiaro
Vuoden alussa myös Ilmatieteen laitoksella aloitti uusi merentutkimuksen yksikkö.  Ilmatieteen laitos vastaa fysikaalisesta merentutkimuksesta ja pitkäaikaisseurannasta, merellisistä turvallisuuspalveluista sekä meri-ilmastotutkimuksesta.

”Merentutkimuksen uudelleenjärjestelyt ovat vaatineet ja tulevat vielä vaatimaan vahvaa työpanosta. Merellisten palvelujen integroituminen IL:n päivystykseen on iso prosessi, mutta sitä on tehty innostuneessa hengessä. Nyt niihin saadaan ympärivuorokautinen päivystys. Myös yhteistyö Merikeskuksen kanssa on lähtenyt sujuvasti ja hyvässä hengessä käyntiin”, Ilmatieteen laitoksen merentutkimusohjelman päällikkö Kimmo Kahma kertoo.

Fysikaalinen merentutkimus ja merelliset palvelut Ilmatieteen laitoksessa

Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-ohjelmassa toimii kolme tutkimusryhmää. Siellä tutkitaan aallokkoa ja vedenkorkeutta, merijäätä, meren hydrodynamiikkaa, ilmastonmuutosta sekä meren ja ilmakehän vuorovaikutusta mukaan lukien hiilidioksidivaihto. Parinkymmenen tukijan yksikköä johtaa tutkimusprofessori Kimmo Kahma.

Ilmatieteen laitos vastaa Itämeren fysikaalisten ominaisuuksien, kuten jään, aallokon, vedenkorkeuden, lämpötilan ja suolaisuuden pitkäaikaisseurannasta. Se huolehtii myös yhdessä SYKEn kanssa kansallisesta merihavaintojen tietokeskuksesta

Merenkulkijoille tarkoitetut turvallisuuspalvelut, kuten jääpalvelun sekä aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun Ilmatieteen laitos tuottaa käyttäen ilmakehä-merimalleja osana ympärivuorokautista päivystysjärjestelmäänsä sekä ennuste- ja turvallisuuspalveluitaan. Vedenkorkeushavaintoja valvotaan jo katkeamattomasti osana Ilmatieteen laitoksen päivystystä. Ennustepalvelut siirtyvät osaksi ympärivuorokautista päivystystä syksyn 2009 aikana.

Ilmatieteen laitos tuottaa tutkimusalus Arandan meritekniset palvelut ja huolehtii Suomen Etelämanner-logistiikasta.

Kuva: Riku Lumiaro