Skriv ut Suomeksi
 

1/2009 - Juni 2009

18.6.2009
Foto: Ilkka Lastumäki

Välkommen som läsare av Östersjön-nyhetsbrevet! Brevet förmedlar aktuell information om havet och dess tillstånd, havsforskning och havsrelaterade forskningsprojekt till alla intresserade. Nyhetsbrevet utges av Finlands miljöcentral SYKE och Meteorologiska institutet.

I det här nyhetsbrevet:
  *

  Forskare kräver effektivare åtgärder och bindande konvention för skydd av Östersjön

  För att rädda Östersjön behöver vi en bindande skyddskonvention, undertecknad av alla kuststaterna. Det här kräver forskarna som deltog i Östersjö-Argumentas avslutning i Helsingfors. Östersjö - Argumenta, seminarieserien om miljön i Östersjön, finansierades av Finska Kulturfonden. På det avslutande seminariet diskuterades prioriteringarna i den finländska vattenvårdspolitiken och Östersjöpolitiken. Forskarna publicerade också 11 teser om Östersjön.  Läs mer
  *

  Isvintern 2008-2009 var mild

  Enligt Meteorologiska institutet var isvintern 2008-2009 mild, men av medellängd. Istäcket var störst på Östersjön den 19 februari och täckte då ett område på ca 110 000 km². Området motsvarar en dryg fjärdedel av hela Östersjöns yta. Läs mer
  *

  Aranda kommer med information om havens inverkan på klimatförändringen

  Haven har en viktig roll när det gäller att avge och uppta den kända växthusgasen koldioxid. Uppskattningsvis 25-35 % av den koldioxid som människan släpper ut i atmosfären binds i världshaven. Läs mer
  *

  SYKEs havscentrum söker lösningar för bättre tillstånd i havet

  I början av året inledde SYKEs havscentrum sin verksamhet. Havscentret koordinerar havsforskningen och de marina experttjänsterna vid Finlands miljöcentral och sörjer för det nationella och internationella samarbetet med andra aktörer som deltar i havsforskningen. Läs mer
  *

  Marina tjänster vid Meteorologiska institutet blir en del av jouren

  I början av året inledde en ny havsforskningsenhet sin verksamhet också vid Meteorologiska institutet. Enheten ansvarar för den fysikaliska havsforskningen och långtidsuppföljningen, för de marina säkerhetstjänsterna och för forskningen kring det marina klimatet. Läs mer
   
   

  PRESSMEDDELANDEN

  EVENEMANG

  Havsforskningsfartyget Aranda
  1.-2.8.2009
  Öppet hus på havsforskningsfartyget Aranda i Kotka

  Internationell symposium om forskningsdykning
  6.-8.10.2009
  2nd International Symposium on Occupational Scientific Diving (ISOSD2009) of ESPD

     

  PUBLIKATIONER

  Jukka Seppälä
  Fluorescence properties of Baltic Sea phytoplankton (Itämeren kasviplanktonlevien fluoresenssiominaisuudet)
  Väitöskirja, Helsingin yliopisto, biotieteellinen tiedekunta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, 2009.

  Heikki Pitkänen
  Itämeren rehevöityminen: onko mitään tehtävissä?
  Artikkeli, Tieteessä tapahtuu 26(5): 21-25, 2008.

  Matti Leppäranta; Kai Myrberg
  Physical Oceanography of the Baltic Sea
  Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 378 pp, 2009.

  INFORMATION OM ÖSTERSJÖN