Tulosta
 

1/2010 Maaliskuu 2010

03.03.2010
*

WWF Suomi laajentaa kosteikkotyötään

 
 WWF on perustanut uusia maatalouskosteikkoja etelärannikolle.
Osana Itämeren suojelutyötään WWF Suomi on perustanut lukuisia maatalouskosteikkoja eri puolille etelärannikkoa ravinnekuormituksen kannalta tärkeille paikoille. Jatkossa WWF laajentaa kosteikkotyötään entisestään, nyt EU:n Leader-ohjelman rahoituksen turvin. ”Lahdelta latvoille – kosteikot Kiskonjoella ja Perniönjoella” -hanke on kohdistettu ennen kaikkea Salon seudulle: Kiikalan, Perniön, Perttelin, Muurlan, Kiskon ja Suomusjärven alueen maanomistajille ja järvien suojeluyhdistysten edustajille.

- WWF pitää kosteikkojen perustamista tärkeänä, koska ne ovat luontainen keino taistelussa rehevöitymistä ja maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan. Kosteikkojen perustamisesta hyötyvät kaikki, niin ympäristö kuin ihmisetkin, sanoo järjestön kosteikkoasiantuntija Elina Erkkilä. - Lisäksi kosteikot toimivat apuna opetus-, neuvonta- ja tutkimuskäytössä.

WWF tarjoaa maanomistajille monipuolisesti apua kosteikkojen perustamisessa.

- Meiltä voi kysyä vinkkejä toimivan kosteikon perustamiseen, mutta olemme myös valmiita auttamaan maanomistajia tekemällä kosteikkosuunnitelmat ja paperit kosteikkotuen hakemiseksi veloituksetta, Erkkilä sanoo.

Leader-hankkeessa järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja retkiä kosteikoille. Tilaisuuksista ilmoitetaan alueen lehdissä kevään edetessä. Lisäksi hankkeen puitteissa laaditaan havainnollinen esite sekä nettisivut.

Hankkeen rahoitus koostuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä WWF:n rahoituksesta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on EU-osarahoitteinen. Kansallisia rahoittajia ovat Uudenmaan ELY-Keskus sekä Toimintaryhmä Ykkösakseli.

Lisätietoja:

Kosteikkoasiantuntija Elina Erkkilä, WWF Suomi, puh. 050 522 4540.