Tulosta På Svenska
 

2/2010 - Toukokuu 2010

28.05.2010
Eräs mikrolevän laajamittaisen kasvatuksen ongelma on veden erottaminen levästä sadonkorjuuvaiheessa. Tässä siivilöidään levää 10 mikrometrin planktonhaavilla. Kuva Kristian Spilling.
Eräs mikrolevän laajamittaisen kasvatuksen ongelma on veden erottaminen levästä sadonkorjuuvaiheessa. Tässä siivilöidään levää 10 mikrometrin planktonhaavilla. Kuva Kristian Spilling.
*

Kasvatettu levä tulevaisuuden energialähde?

Kasvatettu levä saattaa olla tulevaisuuden energialähteitä. SYKEn merikeskus tutkii yhteishankkeessa VTT:n kanssa leväbiomassan soveltuvuutta energiantuotantoon. Lue lisää
*

Toistaiseksi tunnistamaton meduusalaji löytynyt Suomenlahdelta

Kuva Outi SetäläTutkimusalus Arandan keräämistä planktonnäytteistä näytteistä on löytynyt aiemmin tunnistamattomia hydromeduusan toukkia. Ensimmäiset löytyivät vuosi sitten ja uusin havainto on kuluvan vuoden maaliskuulta. Lue lisää
*

Uusi kirja antaa toivoa Itämerelle

Itämeren tilannetta on pidetty vaikeana, mutta vastikään julkaistu Itämeren tulevaisuus -kirja antaa toivoa. Teoksessa esitetään, että meren tilaa voidaan merkittävästi parantaa, jos resursseja siirretään sinne, missä ne antavat parhaimman hyödyn. Lue lisää
 
*

Alg@line-seurannan uusin alus havainnoi Kemin ja Göteborgin väliä

Itämeren Alg@line -seuranta on saanut käyttöönsä uuden merestä havaintoja tekevän yhteistyökumppanin. Uusimpana näytteitä keräävät mittalaitteet on asennettu TransPaper-rahtilaivaan, joka matkaa mittauksia tehden halki koko Itämeren Kemistä Ruotsin länsirannikolle Göteborgiin. Lue lisää
*

HELCOMin uusi arvio: Itämeren tilan parantaminen tuottaisi ison hyödyn

Kuva Riku LumiaroItämeren suojelukomissio HELCOM on julkaissut ensimmäistä kertaa kokonaisarvion Itämeren tilasta. Arviossa tarkastellaan ihmisen aiheuttamia paineita ja niiden seurauksia koko Itämeren alueen ekosysteemin terveyteen. Raportissa tarkastellaan myös meren tilan parantamisen kustannuksia ja hyötyjä: hyödyt olisivat arviolta noin 2500-4800 miljoonaa euroa. Lue lisää

*

Tapahtumarikas jäätalvi 2010

Jäätalvi 2009-10 alkoi aivan lokakuun lopulla, kun ensijäät muodostuivat Hailuodon ja Kokkolan alueen sisälahtiin. Leuto loppusyksy kuitenkin sulatti nämä jäät ja talvi antoi odottaa alkuaan marraskuun. Lue lisääTIEDOTTEET

LEVÄTIEDOTUS KÄYNNISTYY JÄLLEEN KESÄKUUSSA

Valtakunnallinen sinileväseuranta ja siihen perustuva levätiedotus käynnistyvät jälleen kesäkuun alussa viikolla 23 ja jatkuvat tarpeen vaatiessa syyskuun loppuun asti. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin. Itämeren kattava kesän leväennuste julkaistaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Lue lisää

TIETOA ITÄMERESTÄ