Tulosta
 

3/2010 Lokakuu 2010

26.10.2010
*

Riian vesilaitos tehostaa fosforinpoistoaan HELCOMin suositustasolle

  Latvian pääkaupungin Riian jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan lähiaikoina.
  Latvian pääkaupungin Riian jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan lähiaikoina. Kuva Lotta Ruokanen

Latvian pääkaupunki Riika tehostaa ensi vuonna jätevesiensä puhdistusta, minkä ansiosta Riianlahteen päätyvä typpi- ja fosforikuormitus pienentyy tuntuvasti. Fosforia päätyy jatkossa Itämereen noin 100 tonnia vähemmän vuodessa. Tarvittavat investoinnit toteutetaan EU:n Itämeri-ohjelman rahoituksen turvin. Noin 300 000 euron kustannuksista 85 prosenttia tulee EU:lta.

Riian vesilaitoksen investointi koostuu fosforin saostuskemikaalin annostelu- ja virtaamamittauslaitteista ja lietteenkäsittelyssä käytettävästä sentrifugista. Pääkaupungin  jätevesienkäsittely on suunniteltu noin miljoonan asukkaan tarpeisiin. Laitos on rakennettu vuonna 1991 ja perusparannettu kymmenkunta vuotta myöhemmin.

Riika on kansainvälisen PURE-hankkeen pilottikohde ja se tavoittelee Itämeren suojelukomission HELCOMin suosittamaa jäteveden fosforipitoisuutta. HELCOMin suositus 0,5 mg litrassa on tiukempi kuin EU:n jätevesidirektiivin vaatima 1 mg litrassa.

Kaikkiaan 11 organisaatiota yhdessä toteuttaa PURE-hanketta (Project on Urban Reduction of Eutrophication). Hanke torjuu Itämeren pahinta ympäristöongelmaa, rehevöitymistä tehostamalla valikoitujen vesilaitosten fosforinpoistoa. Hankkeen ansiosta Itämeren fosforikuormitus vähentyy noin 300-500 tonnia vuodessa vuoteen 2013 mennessä. Tulokseen päästään Latvian Riian ja Jurmalan  sekä Valko-Venäjän Brestin jätevesilaitoksilla toteutettavilla investoinneilla ja kehittämällä jätevesien käsittelyprosesseja Puolan Gdanskissa, Viron Kohtla-Järvellä ja Puolan Szczecinissä.

PURE-hanketta johtavat Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio, John Nurmisen Säätiö ja HELCOM.

HELCOMin Itämeri-toimintaohjelman tavoitteena on vähentää mereen kohdistuvaa kuormitusta merkittävästi ja saavuttaa meren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Rehevöitymisen kannalta tavoite tarkoittaa noin 15 000 tonnin fosforikuormituksen leikkausta vuosittain. Eräs kustannustehokkaimmista ja nopeimmista keinoista vähentää Itämeren ravinnekuormitusta on tehostaa kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa ja lietteenkäsittelyä.

Riian vesilaitos isännöi viime viikolla kansainvälisen PURE-hankkeen työpajaa, jossa arvioitiin hankkeessa mukana olevien vesilaitosten jäteveden- ja lietteenkäsittelyprosesseja.

Lisätietoa:

www.purebalticsea.eu >>

John Nurmisen säätiö >>

Lisää rehevöitymisestä Itämeriportaalissa >>

Marjukka Porvari, rehevöitymishankkeista vastaava johtaja
John Nurmisen Säätiö
Puh. 041 549 1535
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Viestintäpäällikkö Tuula Putkinen
John Nurmisen Säätiö
Puh. 0400 907 809
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Maris Zviedris,
Johtaja
Riian vesilaitos
Puh. +371 670 88 522
maris.zviedris@rigasudens.lv 

Lotta Ruokanen,
HELCOM,
Puh. 040 162 2054,
lotta.ruokanen@helcom.fi