Tulosta
 

1/2011 Toukokuu 2011

23.05.2011
*

EU:n Itämeri-strategian kokous Helsingissä: Itämeri tarvitsee lisää poliittista sitoutumista

Itämereen päätyvä ravinnekuormitus on yhä suurempi kuin päästömäärille asetetut tavoitteet. Lisää sitoutumista ja toimenpiteitä tarvitaan kaikilta tahoilta. Keinoja rehevöitymisen hillitsemiseksi kartoitettiin EU:n Itämeri-strategian kokouksessa 8. maaliskuuta. Helsingissä pidettyyn kokoukseen osallistui yli 50 edustajaa Itämeren ympärysvaltioista.

Strategian ensimmäisen toimintavuoden aikana on saavutettu hyviä tuloksia rahoituksen kohdentamisen sekä yhteistyön ja hankkeiden kasvun ansiosta. Kokouksessa korostettiin kuitenkin, että poliittista sitoutumista tarvitaan edelleen kaikissa maissa. Itämeri tulisi ottaa huomioon kaikilla hallinnon- ja toimialoilla, jotta päästövähennystavoitteet toteutuisivat. Erityisesti toimien tehostamista tarvitaan maataloudessa ja yhdyskuntajätevesien käsittelyssä.

Rahoituksen ja yhteistyön kehittäminen avaa uusia ovia

Myös rahoituskeinoja kehittämällä ja suuntaamalla varat tehokkaasti voidaan edistää päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi rahoituslaitosten mahdollisuuksia osallistua hankkeiden rahoittamiseen olisi lisättävä.

Yhteistyö HELCOM:n ja muiden tahojen kanssa on tärkeää ja sen merkitys korostuu jatkuvasti. Itämeri-strategian kokouksessa arvioitiin, että etenkin paikallisten ja yksityisten tahojen mukaan tuleminen auttaisi saavuttamaan hyviä tuloksia Itämeren suojelussa.

Vuonna 2009 hyväksytyn EU:n Itämeren alueen strategian tavoitteena on puhdas, turvallinen ja taloudellisesti menestyvä Itämeren alue. Suomi koordinoi yhdessä Puolan kanssa strategian toimia Itämeren ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentämiseksi.

Lisätietoa EU:n Itämeri-strategiasta:
http://www.itameriportaali.fi/fi/suojelu/euyhteistyo/fi_FI/eunitameristrategia/