Tulosta På Svenska
 

1/2011 - Toukokuu 2011

23.05.2011
*

Maaperästä liukenevat aineet kiinnostavat tutkimusta muuttuvassa ilmastossa

"Pohjoisella pallonpuoliskolla on tällä hetkellä valtava kiinnostus maaperästä liukenevaa materiaalia kohtaan. Vesistöihin päätyvien ainesten määrä on nousemassa pitkällä tähtäimellä", toteaa tutkimusprofessori David Thomas SYKEstä. Lue lisää
*

Itämereen vuosittain satoja kilometrejä haamupyydyksiä

Pyydysten hukkaaminen on eräs kalastukseen väistämättä liittyvä ympäristöriski. Pelkästään Itämerellä arvioidaan hukattavan vuosittain satoja kilometrejä verkkoa.Lue lisää
*

EU:n Itämeri-strategian kokous Helsingissä: Itämeri tarvitsee lisää poliittista sitoutumista

Itämereen päätyvä ravinnekuormitus on yhä suurempi kuin päästömäärille asetetut tavoitteet. Lisää sitoutumista ja toimenpiteitä tarvitaan kaikilta tahoilta. Keinoja rehevöitymisen hillitsemiseksi kartoitettiin EU:n Itämeri-strategian kokouksessa 8. maaliskuuta. Helsingissä pidettyyn kokoukseen osallistui yli 50 edustajaa Itämeren ympärysvaltioista. Lue lisää
*

Hapetuksen vaikutukset riippuvat voimakkaasti paikallisista oloista

Yhteispohjoismaisessa kolmivuotisessa PROPPEN -tutkimuksessa selvitetään, voidaanko happipitoisen pintaveden pumppaamisella pohjanläheiseen veteen parantaa hapettomuudesta kärsivien rannikkovesien tilaa. Alustavien tulosten mukaan happioloja on mahdollista parantaa, mutta onnistuminen riippuu hyvin paljon hapetettavan vesialueen syvyysolosuhteista ja virtauksista. Lue lisää
TIEDOTTEET

TAPAHTUMAT

TIETOA ITÄMERESTÄ