Metsäpolitiikan uutiskirje

lokakuu 2007 (17.10.2007)
Lapille erityishuomiota Kansallisessa metsäohjelmassa

– Mikäli Venäjällä ei tulla uusiin ajatuksiin, puutullien nostaminen 50 euroon kuutiometriltä 1.1.2009 alkaen lopettaa käytännössä puuntuonnin, joka on ollut 15 miljoonan kuutiometrin luokkaa vuodessa. Näin nopea tuonnin väheneminen saattaa teollisuuslaitokset vaikeaan asemaan ja ellei korvaavaa raaka-ainetta löydetä, uhkana ovat laitosten sulkemiset, sanoi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Kansallisen metsäohjelman päivityksen valmisteluun liittyvässä seminaarissa Rovaniemellä 15.10.  [Lue lisää]

Tule keskustelemaan metsäalan tulevaisuudesta

Metsäalan tulevaisuusfoorumi järjestää Metsäala tulevaisuudessa -seminaarin 1.11. Vaikka uusiutuminen on yleisesti hyväksytty Suomen metsäalan strategiseksi tavoitteeksi, on asiantuntijoilla toisistaan poikkeavat näkemykset siitä, kuinka uusiutuminen tulisi toteuttaa. [Lue lisää]

Euroopan metsäministerit koolla Varsovassa 5.–7. marraskuuta

Euroopan metsien suojelua käsittelevä ministerikonferenssi kokoontuu 5.–7.11. Varsovassa Puolassa. Metsien lisääntyvä merkitys elämänlaadun parantamisessa ja planeettamme tulevaisuuden turvaamisessa ovat tärkeitä teemoja kokouksessa. Konferenssi pyrkii myös edistämään poliittisia päätöksiä, jotka koskevat puun edistämistä uusiutuvana energiana. [Lue lisää]

METSOn jatkon valmistelu etenee aikataulussaan

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) jatkon valmistelu etenee aikataulussaan ja rakentavassa hengessä. Työskentely nojaa kokeiluvaiheesta saatuihin kokemuksiin ja tutkimustietoon. – Olemme aivan toisessa tilanteessa nyt, kun meillä on tutkimukseen perustuva tietopohja tehdä päätöksiä, sanoo valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi ympäristöministeriöstä. [Lue lisää]

Suomen ja Meksikon metsäyhteistyö jatkuu

Neljä vuosikymmentä sitten käynnistynyt Suomen ja Meksikon välinen metsäalan yhteistyö jatkuu. Maat allekirjoittivat työsuunnitelman kaudelle 2007–2009, kun Meksikon metsähallituksen pääjohtaja Jose Cibrian Tovar vieraili Suomessa 10.10.
 [Lue lisää]

Turvemaiden metsien hakkuut voisi kaksinkertaistaa

Turvemaiden hakkuiden lisäys kattaisi lähes puolet siitä puun tuonnin vähenemisestä, jonka Venäjän ilmoittamat puutullit saavat mahdollisesti aikaan. Turvemailta saisi tarvittavan mänty- ja kuusikuitupuun sekä osittain myös koivukuidun. Puuston järeytyminen nopeutuisi harvennushakkuilla niin, että tukkipuun hakkuita voisi lisätä puun tuontia korvaava määrä.  [Lue lisää]


© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi | Liity Käpy-uutiskirjeen jakeluun: tiedotus@mmm.fi
Lähetä palautetta | Toimitus: Sini Saares, etunimi.sukunimi@mmm.fi