Metsäpolitiikan uutiskirje

marraskuu 2007 (15.11.2007)
KMO 2015:lle vauhtia palauteseminaarista

– Suomi tähtää kestävän metsätalouden osaamisen edelläkävijäksi, luonnehti Kansallisen metsäohjelman pääsihteeri Marja Kokkonen ohjelman tavoitetta ohjelman päivitystä tukevassa seminaarissa 8.11. Kansallisen metsäohjelman päivityksen valmistelu on meneillään, ja ohjelmaluonnokselle haluttiin mahdollisimman laajaa palautetta eri sidosryhmiltä. [Lue lisää]

Myös metsien on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

– Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää metsänhoidollisten toimien lisäämistä eikä suinkaan niiden vähentämistä, sanoi metsätieteen päivän puheenjohtajana toiminut dosentti Markku Simula Helsingin yliopistosta. Tämänvuotisen metsätieteen päivän teemana oli Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja Suomen metsät. Ilmastonmuutokseen sopeutumista käsiteltiin kuitenkin paitsi Suomen näkökulmasta, myös maailmanlaajuisena haasteena. [Lue lisää]

Metsäministerit keskustelivat metsien suojelusta

– Suomi haluaa kehittää yleiseurooppalaista metsäyhteistyötä ja koordinaatiota kestävän metsätalouden vahvistamiseksi, sanoi ministeri Sirkka-Liisa Anttila sanoi puhuessaan Euroopan metsien suojelua käsittelevässä metsäministerikonferenssissa Varsovassa 5.11. [Lue lisää]

Tule metsämessuille 23.–25. marraskuuta

Metsä 2007 -messut järjestetään 23.–25. marraskuuta Helsingin messukeskuksessa. Luonnonvarat-ryhmä esittelee osastollaan 1e–g metsään ja luontoon liittyviä asioita. Esiteltäviä aiheita ovat muun muassa Kansallinen metsäohjelma sekä Metsien monimuotoisuusohjelma Metso. [Lue lisää]

Arvoketjujen monipuolistaminen on tulevaisuuden suurin haaste metsäsektorilla

– Metsäsektorin tähänastinen toimintatapa ja kilpailukykytekijät eivät riitä takaamaan toimialan menestystä jatkossa, vaan sektori tarvitsee syvällisempää toimintatapojen ja tuotannon uusiutumista pitkän aikavälin menestyksen turvaamiseksi, arvioi Metsäalan tulevaisuusfoorumin tutkija Jakob Donner-Amnell torstaina 1.11. järjestetyssä metsäalan tulevaisuusseminaarissa Helsingissä. [Lue lisää]

Tulevaisuuden metsäammattilainen on moniosaaja

– Metsäteollisuuden ammatillisen ja korkeakouluopetuksen on entistä tarkemmin vastattava osaamisvaatimuksiin, joita ovat erityisesti kansainvälisiin tehtäviin liittyvät valmiudet, ryhmätyö- ja esimiestaidot ja kyky laajentaa osaamistaan sekä siirtyä tehtävästä toiseen. Niin ikään asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on menestyksellisen yritystoiminnan perusedellytys, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila Opetushallituksen ja opetusministeriön järjestämässä "Maailman parasta metsä-, puu- ja paperiosaamista" -seminaarissa 2.11. [Lue lisää]

Metsäaiheet esillä uudessa 60°north -lehdessä

Maa- ja metsätalous-ministeriön hallinnonalan asiakaslehti 60°north kertoo tuoreessa numerossaan maailman metsien tilasta, metsän merkityksestä Lapin asukkaille sekä hirvenmetsästyksestä. Lehdessä on myös ministeri Sirkka-Liisa Anttilan ruoka- ja ympäristöaiheinen haastattelu. [Lue lisää]

Vastaa Kävyn lukijakyselyyn

Käpy eli metsäpolitiikan uutiskirje on ilmestynyt kahden vuoden ajan. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tällä lukijatutkimuksella selvittää, mitä mieltä lukijat ovat Kävystä ja miten uutiskirjettä voisi kehittää. Vastaathan kyselyyn 30.11. mennessä. Arvomme vastaajien kesken Sagaformin laadukkaita sporttipulloja. [Vastaa kyselyyn]


© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi | Liity Käpy-uutiskirjeen jakeluun
Lähetä palautetta | Toimitus: Maria Nikunlaakso, etunimi.sukunimi@mmm.fi