Nyhetsbrev om skogspolitik

november 2007 (29.11.2007)
Diskussionsseminarium kring det nationella skogsprogrammet 2015

– Finlands syfte är att stå i spetsen för arbetet med hållbart skogsbruk, beskrev generalsekreteraren för skogsprogrammet Marja Kokkonen programmets mål på torsdagens diskussionsseminarium. Arbetet med att uppdatera programmet pågår och önskan var att få in så många kommentarer som möjligt om programutkastet. [Läs mer]

Även skogar måste anpassa sig till klimatförändringen

– Anpassningen till klimatförändringen kräver ökade skogsvårdsmässiga insatser, inte tvärtom, menade docenten vid Helsingfors universitet Markku Simula som arbetade som ordförande för skogsvetenskapens dag. Årets tema var anpassning till klimatförändring och Finlands skogar. Anpassningsfrågan diskuterades både ur finländsk synvinkel och som en global utmaning. [Läs mer]

Skogsministrarna diskuterade skydd av skogar

Europeiska skogsministerkonferensen gick av stapeln den 5–7 november i Warszawa i Polen. Seminariets tema var skogarnas betydelse för livskvaliteten. Konferensen arbetar också för politiska beslut som gäller att främja virkesanvändningen samt att framhäva skogarnas roll vid vattenskydd och bekämpning av klimatförändringen.  [Läs mer]

Svara på läsarundersökningen

Nyhetsbrevet Käpy har nu utkommit i två års tid. Jord- och skogsbruksministeriet vill veta hur väl du tycker att nyhetsbrevet uppfyller sitt syfte. Du får gärna höra av dig till oss med synpunkter på hur vi kan förbättra nyhetsbrevet. Vänligen svara på frågorna senast den 14 december. Vi lottar ut Sagaform-sportflaskor bland dem som svarat på frågorna. [Svara pä frågorna]

Diversifiering av värdekedjor skogssektorns största utmaning i framtiden

– Skogssektorns nuvarande funktionssätt och konkurrensfaktorer är ingen garanti för fortsatt framgång. Det som sektorn behöver är en mer djupgående förnyelse av funktionssätten och produktionen för att framgången ska fortsätta på lång sikt, sade forskaren Jakob Donner-Amnell på skogsbranschens framtidsseminarium i Helsingfors den 1 november. [Läs mer]

Framtidens mångsysslare

– Skogsindustrins yrkes- och högskoleundervisning måste möta kraven på kunnande bättre än förut. Dessa krav gäller i synnerhet färdigheter kopplade till internationella arbetsuppgifter, färdigheter i grupparbete, chefskompetens, förmåga att öka kompetensen samt att övergå från en uppgift till en annan. En grundläggande förutsättning för en framgångsrik företagsverksamhet är att man också förstår sig på kundens affärsverksamhet, sade VD:n för Skogsindustri r.f. Anne Brunila på seminariet Maailman parasta metsä-, puu- ja paperiosaamista (Det bästa skogs-, virkes- och papperskunnandet i världen) som ordnades den 2 november.  [Läs mer]

Nytt nummer av tidningen 60°north har kommit ut

I det nya numret av kundtidingen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, 60°north, kan du bland annat läsa om älgjakt och ekologiskt odlad havre samt om vad skogen betyder för Lapplands invånare. I en intervju med minister Sirkka-Liisa Anttila kring mat och miljö tar ministern bland annat ställning till märkningen av genmodifierade produkter. [Läs mer]


PRESSMEDDELANDEN

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet:   
Programmet för mångfalden i södra Finlands skogar börjar ta form (7.11.2007)

Finlands miljöcentral:
Restaurering av skogar lyckas bäst i närheten av naturskogar (31.10.2007)

© Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET, tfn (09) 16001
www.mmm.fi | Beställa nyhetsbrevet Käpy
Kommentarer | Redaktionen: Maria Nikunlaakso, fornamn.efternamn@mmm.fi