Metsäpolitiikan uutiskirje

joulukuu 2007 (20.12.2007)
Kansallinen metsäohjelma 2015 on valmis lausuntokierrokselle

Kansallinen metsäohjelma 2015:n valmistelu on edennyt niin, että ohjelma on valmis lausuntokierrokselle. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ohjelmaluonnoksesta 15.1.2008 mennessä. [Lue lisää]

Metsäyhteistyö Venäjän kanssa jatkuu aktiivisena

Luoteis-Venäjän metsäohjelma ja sen jatko sekä Venäjän ja Suomen ajankohtaiset metsäasiat puhuttivat, kun Suomen ja Venäjän kahdenvälinen kestävän metsätalouden työryhmä kokoontui Säätytalolla 26.11. [Lue lisää]

Vuosikirja tarjoaa tilastotietoa metsistä

Havutukki kallistui vuodessa 50 prosenttia, ja tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä on neljännes. Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi joulukuussa ilmestyneestä Metsätilastollisesta vuosikirjasta 2007. [Lue lisää]

Kestävän metsätalouden rahoituslaki uudistuu

Valtio kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään metsänhoitoon ja kestävään metsätalouteen myöntämällä vuosittain rahoitusta lähes 70 miljoonaa euroa erilaisiin metsänhoito-, metsänparannus- ja metsäluonnonhoitohankkeisiin ja metsien ympäristötukeen. Metsänomistajat voivat hakea rahoitusta metsäkeskuksilta, jotka vuosittain hyväksyvät yhteensä yli 50 000 hanketta ja ympäristötukisopimusta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla. [Lue lisää]

PUTTE huipentuu tammikuun päätösseminaariin

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma PUTTE on ollut tähän asti mittavin panostus lajistotutkimukseen Suomessa. Se on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa. [Lue lisää]


© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi | Liity Käpy-uutiskirjeen jakeluun
Lähetä palautetta | Toimitus: Maria Nikunlaakso, etunimi.sukunimi@mmm.fi