Metsäpolitiikan uutiskirje

huhtikuu 2008 (11.4.2008)
Metsäalan tulevaisuusfoorumi: Metsäsektorilla tarvitaan rohkeaa asenteiden ja toiminnan suunnan muutosta

Metsäsektorin ongelmien ratkaisussa keskitytään tällä hetkellä lähes pelkästään kotimaisen puun saatavuuden parantamiseen ja tuotantokustannusten karsintaan. Vaikka kysymykset puun saatavuudesta ja tuotannon kustannustehokkuudesta ovat lyhyellä tähtäimellä tärkeitä metsäteollisuudelle Suomessa, tulisi jo nyt ryhtyä rakentamaan edellytyksiä metsäsektorin pitkän aikavälin menestykselle, korostaa Metsäalan tulevaisuusfoorumi loppupäätelmissään, jotka julkistettiin 3. huhtikuuta. [Lue lisää]

Kansallinen metsäohjelma 2015 on valmis: Kotimainen puu liikkeelle ja metsien muut mahdollisuudet käyttöön

Kansallinen metsäohjelma 2015 on valmis. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman periaatepäätöksen 27.3. Kansallisen metsäohjelman mukaan tulee Suomen jatkossakin olla kestävän metsätalouden- ja osaamisen edelläkävijä. Metsiin perustuvaa hyvinvointia voidaan lisätä luomalla uusia puuhun ja metsiin perustuvia tuotteita ja palveluita, kasvattamalla merkittävästi kotimaisen puun käyttöä sekä vahvistamalla metsäluonnon monimuotoisuutta. [Lue lisää]

Energiapuun mittauksen pelisäännöistä sovittiin

Keskeiset metsä- ja energia-alan toimijat ovat solmineet sopimuksen energiapuun mittauksen järjestämisestä. Sopimus tuli voimaan tammikuussa 2008. Lähtökohta sopimuksen laadinnalle oli tilanne, jossa energiapuun mittauksen periaatteet, toimintatavat ja menetelmät puuttuivat. Ainespuun mittausta säätelevää puutavaran mittauslakia ei ole sovellettu energiapuulle. Ajatus sopimuksen laadinnasta perustui maa- ja metsätalousministeriön asettaman selvitysmiehen selvitystyöhön. [Lue lisää]

METSO-ohjelma valmistui: Ennätyspanos metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Valtioneuvosto hyväksyi 27.3. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. 

– Kyseessä on ennennäkemättömän suuri satsaus metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Valtioneuvoston päätös takaa METSO-ohjelmalle yhteensä 182 miljoonaa euroa vuoteen 2012 mennessä, ja ohjelma jatkuu vuoteen 2016 saakka, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. [Lue lisää]


© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi | Liity Käpy-uutiskirjeen jakeluun
Lähetä palautetta | Toimitus: Maria Nikunlaakso, etunimi.sukunimi@mmm.fi