Metsäpolitiikan uutiskirje

helmikuu 2009
*

Metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostojen haku käynnistyy


Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö käynnistävät helmikuussa hankehaun Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOon sisältyvien Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteis- toimintaverkostojen toteuttamiseksi.  Lue lisää
*

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat sopineet metsäsektoria tukevan yhteistyön vahvistamisesta

Jotta Kansallinen metsäohjelma (KMO) ja Metsäalan strateginen ohjelma eivät tekisi päällekkäistä työtä, on sovittu että ministeriöiden ja ministerien toimivalta pysyvät ennallaan mutta yhteistyötä lisätään. Lue lisää
*

Metsäverotuksen väliaikainen muutos hyväksyttiin eduskunnassa pienin muutoksin

Koko syksyn puhuttaneet metsäverotuksen väliaikaiset verohuojennukset hyväksyttiin eduskunnassa ennen vuoden vaihdetta. Eduskunta jätti peukalon jälkensä veroratkai- suihin hyväksymällä muun muassa ennakkoraivauksen kokonaan vähennyskelpoiseksi menoksi. Lue lisää
*

Luoteis-Venäjän metsäohjelmalle luvassa jatkoa

Metsätyöntekijöiden koulutus –hankkeen osallistujiaMaa- ja metsätalousministeriö on sopinut Luoteis-Venäjän metsäohjelman neljännestä vaiheesta 2009–2011 yhdessä Venäjän Federaation metsä- viraston Rosleshozin sekä alueiden metsähallintojen kanssa. Ohjelman tavoitteena on parantaa metsäsektorin investointiedellytyksiä. Lue lisää
*

Metsäorganisaatioiden kehittäminen käynnistyi

Helmikuussa järjestetyssä seminaarissa pohdittiin laajalla joukolla koko metsäsektorin tulevaisuuden haasteita, metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten asemaa ja työnjakoa sekä metsäntutkimuksen ja kehittämiskeskus Tapion synergiaetuja. Keskusteluissa korostettiin metsänomistajien aktiivisen roolin tärkeyttä. Lue lisää

Edelliset Käpy-uutiskirjeet