Tulosta
 

Metsäpolitiikan uutiskirje

toukokuu 2009
*

YK:n metsäfoorumi keskusteli ympäristöasioista

Iloista yleisöä Suomen METSO-vastaanotolla. Kuva: Kaisa HeikkiläYK:n metsäfoorumi (UNFF) kokoontui New Yorkissa 20.4.-1.5.2009. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa ilmastonmuutoksesta, metsäkadosta, aavikoitumisesta ja metsien monimuotoisuudesta. Lue lisää >>
*

Tavoitteena suuremmat metsätilat ja rakenteiden kehittäminen

Kuva: copyright Maanmittauslaitos lupa 49/MML/09Metsäntutkimuslaitos on käynnistänyt hankkeen metsätilojen koon ja rakenteen kehittämiseksi. Hanke tuottaa konkreettisia toimenpide-esityksiä mm. uusien omistusmuotojen kehittämiseksi. Lue lisää >>
*

Metsäalan pelastamiseksi ryhdyttävä aktiivisiin toimiin

Älykkäitä reagoivia puurakenteita Lahde Sibeliustalossa. Kuva: Voitto NiemeläIIASAn metsäosaston johtajan Sten Nilssonin mukaan maailmantalouden kriisi ja metsäsektorin tuotantorakenteen murros pakottavat sektorin arvioimaan kriittisesti tuotantoaan ja kehittämään voimakkaasti uusia tuotteita entisten rinnalle. Lue lisää >>
*

Tulevaisuuden metsäammattilaisilta vaaditaan valmiutta muutokseen

Metsäalan koulutuksen tulevaisuusseminaarissa 5.5.2009 pohdittiin alan koulutuksen kehittämistarpeita. Tulevaisuuden metsäammattilaisten tärkeimpänä voimavarana pidettiin vahvaa osaamista.
Lue lisää >>
*

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittäminen käynnistynyt

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on mm. selkeyttää työnjakoa ja parantaa kilpailun edellytyksiä metsäpalvelumarkkinoilla. Lue lisää >>
*

REDD:in tavoitteena metsäkadon puolittaminen

CIFOR:in tutkimusjohtaja Markku Kanninen. Kuva: Mikaela MiekanmaaMetsäkadosta ja metsien heikkenemisestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt tulee saada mukaan kansainväliseen ilmastopolitiikkaan, todettiin kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunnan järjestämässä seminaarissa 11.3. Lue lisää >>