Tulosta
  toukokuu 2010
*

Vihreä kirja metsäalan roolista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa - komissio haluaa kuulla kantasi

Kuva: MMM:n kuva-arkistoKomissio julkisti 1.3.2010 vihreän kirjan metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen. Kirjan tavoitteena on edistää EU:n laajuista julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja haasteista, joita se asettaa metsille. Vihreä kirja tarjoaa myös elementtejä keskusteluun metsäpolitiikan tulevaisuudesta EU:ssa.

Koordinaatio on tärkeää EU:ssa

Eduskunta on hyväksynyt Suomen kannan koskien vihreän kirjan sisältöä. Metsien suojelu on osa laajempaa metsien kestävän hoidon ja käytön kokonaisuutta. Metsien suojelu (forest protection) tarkoittaa metsien suojelua ulkoisia uhkia (kuten ilmastonmuutosta ja maankäytön muutoksia) vastaan, metsien tarjoamia suojatoimintoja (kuten maaperän ja vesivarojen suojelua) sekä metsäluonnon ja monimuotoisuuden suojelua.

Metsäpolitiikkaan liittyvissä asioissa jäsenvaltiot ovat pääasiallisesti toimivaltaisia. EU:n pääasiallisena tehtävänä on tuoda lisäarvoa kansallisiin metsäpolitiikkoihin ja –ohjelmiin. Kuitenkin useat EU:n politiikkalohkot vaikuttavat metsäpolitiikan ja –talouden harjoittamiseen. Suomi onkin korostanut koordinaation tärkeyttä sekä eri politiikka-alojen johdonmukaisuuden tärkeyttä metsiin vaikuttavissa asioissa.

Komissio kuulee kansalaisia ja toimijoita

Heinäkuun loppuun asti on käynnissä julkinen konsultaatio your voice in Europe -sivustoilla. Toivotaan, että Vihreää kirjaa kommentoisivat niin organisaatiot kuin yksittäiset kansalaisetkin.

Komission vihreä kirja

Suomen kantoja koskeva perusmuistio

Kommentit voi esittää tätä kautta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Tatu Torniainen, puh. 040 749 01 59

<< Paluu etusivulle