Tulosta
 

Metsäpolitiikan uutiskirje

toukokuu 2010
*

Osastopäällikkö Juha Ojala: Metsänomistajan ääntä kuultava

Juha Ojala- Miten metsänomistajat saadaan huolehtimaan metsistään, kysyy uusi ylijohtaja Juha Ojala. Vastaus on, että meidän on pystyttävä entistä enemmän tukemaan heidän omia näkemyksiään metsiensä hoidosta. Lue lisää >>
*

Kansalaiskeskustelu metsien käytöstä 24.5.-24.6.

Kansalaiskeskustelu metsänhoidon linjauksista käynnistyi 24.5. Otakantaa.fi:ssä. Keskustelun tavoitteena on saada tietoa ja uusia näkökulmia metsäpoliittiseen päätöksentekoon. Lue lisää >>
*

Metsähakkeen energiakäytön lisäämiseksi uusia tukimuotoja

EU-velvoitteen mukaisesti Suomen tulee 10 vuodessa lisätä merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossa. Tavoitteena on mm. lisätä metsähakkeen ja muun puuenergian käyttöä. 
Lue lisää >>
*

Energiapuun korjuu- ja kasvatussuositukset tarkistettiin

Tapion energiapuusuositusten tarkistamishanke on saanut työnsä valmiiksi. Suositusten lähtökohtana on metsänomistajan kannattava ja kestävä metsätalous.
Lue lisää >>
*

Uusi KMO on metsien monipuolisen käytön ohjelma

Onko Kansallinen metsäohjelma (KMO) liian raskas? Pystyykö se reagoimaan tarpeeksi rivakasti toimintaympäristön muutoksiin? Paljon kysymyksiä oli ilmassa KMO-seminaarissa 4.5. 
Lue lisää >>
*

Vihreä kirja metsäalan roolista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Komissio julkisti 1.3. vihreän kirjan metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa. Tavoitteena on edistää EU:n laajuista julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja haasteista, joita se asettaa metsille. Lue lisää >>
*

Metsähankkeet etenevät ministeriössä

Metsäkeskusuudistuksen lakiesitys valmistuu toukokuun loppuun mennessä ja lähetetään lausunnolle. Metsälaki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. 
Lue lisää >>