Tulosta
  marraskuu 2010
*

Leena Vestala: Metsäalalla tarvitaan rohkeutta kokeilla ihan uusia asioita

Leena VestalaSuomen metsäklusterin tutkimusstrategian mukaan vuonna 2030 metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvo on kaksinkertaistunut nykyisestä ja tästä tuotannosta puolet on ihan uusia tuotteita joista emme tänä päivänä vielä tiedäkään.

− Meillä pitää olla rohkeutta kokeilla ihan uusia asioita. Puu on ainoa raaka-aine jota oikeasti riittää koko ajan, sanoo Leena Vestala, joka toimii tutkimustulosalueen johtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä. Pienenä maana meidän on oltava hiukan edellä ja hiukan fiksumpia kuin muut.

KMO:n sisällöstä Vestala mainitsee metsäalan toimimisen innovaatiojärjestelmässä tärkeimmäksi aihealueeksi oman organisaationsa tavoitteiden kannalta. Hän painottaa nimen omaan innovaatiojärjestelmän alkupäätä, eli koulutusta ja tutkimusta.

Uusien tuotteiden tekemiseen tarvitaan osaajia, joilla on uudenlainen koulutus. Metsäalan koulutus on vielä tänä päivänä aika perinteistä Suomessa eli se keskittyy enimmäkseen "perinteisiin" elinkeinoalueisiin.

Biotalous vaatii uudenlaista koulutusta

− Meidän pitää ottaa vastaan huomisen haaste ja avautua uusille koulutuksille. Tällä hetkellä metsäalan osaaminen perustuu lähinnä paperi- ja sahateollisuuteen, nykyinen biotalousajattelu vaatii ihan uudenlaista koulutusta. Meidän täytyy miettiä mitä kaikkea muuta puusta voidaan tehdä, Vestala painottaa.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa koulutustarve tulee painottumaan muun muassa materiaalitieteisiin. Vestala peräänkuuluttaa tutkimuksen ja elinkeinon yhteistyön tiivistämistä niin tutkimuslaitosten kuin yliopistojen osalta.

− Sektorien rajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan KMO:n toimeenpanossa. Itse pidän omassa työssäni koko ajan metsäalaa esillä neuvotteluissa tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi Suomen Akatemian kanssa.

Millaisella mainoslauseella mainostaisit kansallista metsäohjelmaa?

− Näemme uudella ja rohkealla tavalla myös puut metsältä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
johtaja Leena Vestala, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 040 350 43 81, etunimi.sukunimi@minedu.fi


Teksti ja kuva: Mikaela Miekanmaa

Paluu etusivulle