Tulosta
 

Metsäpolitiikan uutiskirje

Tammikuu 2012
*

Ministeri Koskinen: Työntäyteinen metsävuosi edessä

Metsät ovat keskeinen osa hyvinvointiamme. Sen vuoksi toivon, että hyvä ja rakentava yhteistyö eri toimijoiden kesken metsäsektorilla jatkuu myös kuluvana vuonna. Lue lisää >>
*

Metsähallinnon myrskyissä antama virka-apu sai kiitosta

Joulukuun myrskyt osoittivat, että valmiutta ei ole parannettu ja ylläpidetty turhaan. Metsäkeskusten ripeä toiminta sai kiitosta usealta taholta. Myös yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen välillä toimi sujuvasti. Lue lisää >>
*

Metsäenergian kestävyyttä voidaan parantaa tekemällä oikeita asioita paremmin

Bioenergiaa metsistä –tutkimus- ja kehitysohjelmassa on tutkittu koko metsäenergian tuotantoketjua aina biomassan kasvatuksesta lämpö- ja sähkölaitoksille. Tutkimuksen painopisteenä on ollut intensiivisen metsäbiomassan käytön vaikutus metsäluontoon. Lue lisää >>
*

Durbanissa sovittiin uusi laskentasääntö metsänieluille

Suomen kannalta merkittävimmät YK:n ilmastosopimuksen 17. osapuolikokouksessa Durbanissa sovituista asioista ovat sopimus nielulaskentasäännöistä sekä metsäkadon laskennan muuttuminen Kioton toisella velvoitekaudella. Lue lisää >>
*

Metsälainsäädännön uudistamistyö jatkuu

Lainsäädäntöä selkeyttämällä ja neuvontaa kehittämällä pyritään antamaan metsänomistajille todellinen valinnanmahdollisuus metsänkäsittelymenetelmistä päätettäessä. Metsälainsäädäntöön tehtävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2013. Lue lisää >>