Tulosta
  maaliskuu 2012
*

Elämänlaatu-työryhmä korostaa aineettoman terveyden merkitystä

Eki KarlssonSuomalainen kävelee, juoksee, pyöräilee, marjastaa, sienestää, metsästää, suunnistaa, hiihtää ja lumikenkäilee metsässä. Noin 4,2 miljoonaa eli suurin osa meistä liikkuu säännöllisesti luonnossa.

− Mikä on tämän kaiken ulkona liikkumisen arvo vähentyneissä sosiaali- ja terveysmenoissa? Tarkkaa lukua emme tiedä, mutta merkitys on suuri, se on selvää, sanoo elämänlaatu-työryhmää luotsannut toiminnanjohtaja Eki Karlsson Suomen Ladusta.

Määräaikainen Elämänlaatutyöryhmä perustettiin syksyllä 2011 KMO:n "Metsät parantavat elämänlaatua" -kokonaisuuden konkretisoimiseksi, sisällön tuottamiseksi
ja kokonaisuuden edistämiseksi. Työryhmän jäsenet edustavat laaja-alaisesti mm. luonnonvara-, liikunta- ja ulkoilusektoreita.

Nuorten vähäinen liikkuminen huolestuttaa

− Suomalaiset ikäihmiset liikkuvat paljon kansainvälisessäkin vertailussa. Mutta olen huolissani alle 15-vuotiaista nuorista, jotka meillä liikkuvat keskimäärin vähemmän kuin muualla. Meidän pitää tukea heitä, jotta he eivät kokonaan eriytyisi luonnosta.

Työryhmän raportti ja toimenpide-esitykset valmistuvat maalis-huhtikuussa
2012. Ryhmän jäsenet ovat työstäneet ja arvioineet 35 toimenpidettä, joilla metsiin perustuvaa luontosuhdetta, kulttuuria ja aineetonta hyvinvointia voidaan edistää. Näistä on tarkoitus kevään aikana valita 5-10 kpl, joita ehdotetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi Kansalliseen metsäohjelmaan.

Kuluttajaviestintää, tiedon popularisointia ja tuotteistamista

Työryhmä ehdottaa muun muassa kuluttajaviestintäkampanjaa metsien terveysvaikutuksista. Tarkoitus on myös selvittää saisiko jokamiehenoikeudet listattua UNESCO:n aineettomaan maailmanperintöluetteloon.

− Tämä olisi merkittävä askel Suomi-brändin kirkastamiseksi. Tällä tavalla voisimme viestiä suomalaisen metsien talous- ja virkistyskäytön kulkevan käsi kädessä, mikä samalla parantaisi suomalaisen metsäteollisuuden hyväksyttävyyttä maailmalla, Karlsson muistuttaa.

Työryhmä pitää tärkeänä, että aiheesta viestitään enemmän ja, että tietoa metsien aineettomasti hyvinvoinnista popularisoidaan eri käyttäjäryhmille, muun muassa virkamiehille, kaavoittajille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Myös tuotteistaminen ja uudet tuotteet näkyvät työryhmän ehdotuksissa. Aineettomaan hyvinvointiin halutaan tuotteistaa markkinaehtoisia palveluita, jotka voidaan viedä nykypäivän trendeihin, esim. metsäparkour ja IT-alan tuotteet.

− Luontomatkailu on maailman nopeimmin lisääntyvä matkailuala. Turhaa byrokratiaa pitäisi pyrkiä vähentämään esim. ohjelmapalveluyrittäjien osalta. Välillä tuntuu siltä, että mennään päinvastaiseen suuntaan. Toivon todellakin, että työryhmän ehdotukset johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin.

Elämänlaatutyöryhmän ehdotukset (lopullinen raportti valmistuu kuukauden sisällä)

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Eki Karlsson, Suomen Latu, puh. 044 328 32 86

Teksti: Mikaela Carlsson
Kuva: Suomen Latu (kuvassa Eki Karlsson)