Tulosta
  maaliskuu 2012
*

Erityisasiantuntija Kytölä päätöksenteon ytimessä Brysselissä

Tapio KytöläTapio Kytölä tienasi aikoinaan ensimmäiset omat rahansa istuttamalla puutaimia. Nyt hän työskentelee muun muassa metsäasioiden parissa Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa, Brysselissä.

− Varsinaiset "maestrot" ovat ministeriössä Helsingissä ja he tekevät linjaukset ja edustavat Suomen päätöksiä tehtäessä. Omalta osaltani olen joka paikan höylä, ja käyn neuvoston kokouksissa eri tasoilla. Teemme myös Euroopan parlamentin suuntaan paljon töitä, varsinkin nyt kun maatalouspolitiikka on tullut yhteispäätösmenettelyn piiriin.

Agronomin koulutuksen saanut Kytölä vastaa maatalous- ja metsäasioista edustustossa. Samat vastuualueet ovat myös kollegalla Tapani Sirviöllä. Kytölä aloitti pestissään syyskuussa 2011. Bryssel oli hänelle tuttu paikka jo entuudestaan, sillä hän työskenteli 4 vuotta Suomen maatalouden ja osuuskuntien toimistossa Brysselissä ennen siirtymistään pysyvään edustustoon. Hän on myös työskennellyt myös MTK:ssa Helsingissä sekä Maaseudun tulevaisuuden toimittajana ja kirjeenvaihtajana Brysselissä.

Suomi aktiivinen metsään liittyvissä asioissa

− Suomi on aktiivinen toimija metsään liittyvissä asioissa. Olemme ihan siellä ytimessä, koska virkamiehemme kommentoivat meneillään olevia asioita aktiivisesti. EU-vaikuttaminen on hyvällä mallilla, Kytölä sanoo.

Hän pitää hyvänä sitä, että metsäpolitiikkaa koskevat päätökset tehdään kansallisella tasolla, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että kansainvälistä koordinaatiota kyllä tarvitaan. Tällä hetkellä on paljon kansainvälisiä metsäasioita vireillä, mm. Euroopan metsäsopimus ja ministerikokouksen jatkumo sekä Euroopan metsästrategian uudistaminen. Suomalaiset virkamiehet ovat aktiivisesti mukana näissä prosesseissa.

− Myös mahdollisista biomassan kestävyyskriteereistä puhutaan nyt paljon. Kantamme on, että kannatamme kestävää metsätaloutta, mutta emme halua lisää byrokratiaa. Emme halua uusia kestävyyskriteerejä vaan pidämme riittävänä sitä, että noudatetaan jo olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Mikä on parasta työssäsi?

− Saan olla mukana, kun isoja päätöksiä valmistellaan. Juuri nyt on esimerkiksi jännittävää nähdä, mitä uudesta maatalouspolitiikasta tulee. Tehtävänkuva on hyvin monipuolinen ja tässä saa hyvän kokonaiskuvan ministeriön metsä- ja maatalousosaston toiminnasta.

Lisätietoja Suomen pysyvästä edustustosta:
erityisasiantuntija Tapio Kytölä, etunimi.sukunimi@formin.fi, puh. +32 2 2878 432

Teksti: Mikaela Carlsson
Kuva: Suomen pysyvä edustusto EU:ssa