Tulosta
  maaliskuu 2012
*

Uuden tutkimusohjelman aiheena metsänhoidon ajankohtaiset kysymykset

Metsäntutkimuslaitoksessa on vuoden 2012 alusta käynnistynyt uusi viisivuotinen tutkimusohjelma ”Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito”, joka keskittyy metsätalouden ja erityisesti metsänhoidon keskeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Tavoitteena on tuottaa tulevaisuuden metsien hoidon ja kasvatuksen tarpeisiin uutta tietoa, osaamista ja toimintamalleja yhdessä metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä metsänomistajien kanssa.

Ohjelmassa on kolme teema-aluetta,  joiden keskeiset tavoitteet ovat:

1. Parantaa metsänviljelyn ja siihen perustuvan palvelutuotannon kannattavuutta

Miten tuotetaan laadukasta taimimateriaalia läpi kasvukauden tehtäviin koneellisiin istutuksiin tai miten taimisaanto metsäkylvöissä kaksinkertaistetaan nykytilanteeseen ovat esimerkkejä tämän osion konkreettisista tavoitteista.  Käytännön ratkaisuja koneelliseen metsänhoitoon perustuvien metsänviljelypalveluiden kannattavuuden parantamiseen etsitään samalla kun tuodaan laatutyö osaksi metsänuudistamista.

2. Tuottaa perusteet ja toimintamallit eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukselle

Miten eri-ikäisrakenteisia tai kaksijaksoisia metsiä tulisi kasvattaa ja mitkä ovat näihin sopivat  korjuumenetelmät  kustannuksineen ovat esimerkiksi kysymyksiä,  joihin tämä osio tuottaa vastaukset.  Tässä osiossa tuotetaan tietopohja eri-ikäisrakenteisten ja kaksijaksoisten metsien kasvatuksen toimintamalleille.

3. Vertailla eri metsänkasvatusketjujen kannattavuutta

Mikä on eri metsänkasvatusvaihtoehtojen kannattavuus eri tilanteissa on ajankohtainen kysymys, johon tässä saadaan vastaus. Osio tuottaa käytännön päätöksenteon tueksi soveltuvaa monipuolista tutkimustietoa metsikön kasvatusvaihtoehtojen vaikutuksista yhdistämällä kestokokeilta kerätty mittaustieto ja modernit mallipohjaiset analyysimenetelmät.


Teema-aluiden lisäksi tarkastellaan kokonaisvaltaisesti hirvien ja myyrien aiheuttamia metsätuhoja ja niiden torjuntaa, etsitään ratkaisuja luontaisen uudistamisen tuloksellisuuden lisäämiseksi ja paneudutaan metsänkäsittelyn vaikutukseen tuotetun puuraaka-aineen laatuun.

Leimallista tutkimusohjelmalle tulee olemaan toimintatapa, jonka toteutuksen ytimessä on tutkijoiden vuorovaikutteinen yhteistyö metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä metsänomistajasektorin kanssa. Tällä varmistetaan toisaalta tutkimuksen kohdentuminen keskeisiin kysymyksiin ja ongelmiin ja toisaalta tiedon siirtyminen käytännön toimijoille.

Kokonaisuutena tutkimusohjelman keskeiset tuotokset ovat  tietopohja ja osaaminen tulevaisuuden metsien metsänhoiton, metsänhoitosuositusten laadintaan sekä uusia toimintamalleja ja ratkaisuja käytännön elinkeinon toimintaan.

Lisää uusinta tietoa Metlan tutkimuksesta löydät osoitteesta http://www.metla.fi/tutkimus/

Lisätietoja Metsäntutkimuslaitoksesta:
Tutkimusjohtaja Taneli Kolström, 040 8015011, taneli.kolstrom@metla.fi