Tulosta
  maaliskuu 2012
*

Metsäsopimusneuvottelut käynnistyivät suotuisasti

Puheenjohtaja Jan Heino (oik.) Euroopan metsäsopimuksen hallitustenvälisen neuvottelukomitean (INC) ensimmäinen istunto pidettiin Wienissä, Itävallassa 27.2.–2.3.2012. Kokoukseen osallistui lähes sata osanottajaa 36 FOREST EUROPE -allekirjoittajamaata, Japani huomioitsijana ja 25 osanottajaa 16 huomioitsijaorganisaatiosta. Maa- ja metsätalousministeriön Jan Heino toimi kokouksen puheenjohtajana ja veti haastavan kokouksen erittäin hyvään lopputulokseen. Venäjän osallistuminen kokoukseen on merkille pantavaa, koska sen metsäpinta-ala ja varat ovat moninkertaiset verrattuna EU:n vastaaviin resursseihin.

Wienin kokous ylitti positiivisesti kaikki odotukset.  Kokouksessa hyväksyttiin alustava sopimusrunko jatkotyölle ja työsuunnitelma kesäkuuhun 2013 asti. Saksa isännöi seuraavan istunnon Bonnissa 3.-7.9.2012 ja Turkki sitä seuraavan vuoden 2012 -2013 vaihteessa. Ylimääräinen ministerikonferenssi pidetään Madridissa kun sopimus on saatu neuvoteltua.

Keskustelut sopimuksesta ja sen rakenteesta olivat monipolviset. Yleisesti sopimuksesta haluttiin yksinkertaista puitesopimusta, jossa tasoja toivottiin olevan kohtuullinen määrä. Kaikille sopimuksen sisältö on merkityksellinen ja ei niinkään rakenneyksityiskohdat. Sopimuksella halutaan lisäarvoa ja näin lisätä metsien kestävällä hoidolla ja käytöllä hyvinvointia monin tavoin.  

Nyt sopimustekstiä siis jo luonnostellaan Bonnin kokoukseen. Samalla on käynnistymässä myös käsitteiden määrittelytyö. Paljon pohjatyötä on jo valmiina 6 ministerikonferenssin päätöksissä, joiden varaan, niitä uudistaen ja painottaen sekä tulevaisuutta luodaten saamme varmasti hyvän metsäsopimuksen.  

http://www.foresteurope.org/

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen +358 40 721 7161


Kuvateksti: Puheenjohtaja Jan Heino (oik.) neuvotteluissa.