Tulosta
  maaliskuu 2012
*

Oslon ministerikonferenssin päätökset käytäntöön - työohjelma sovittu

Euroopan metsäministerikonferenssin asiantuntijatason kokouksessa Madridissa 14.-15.2.2012 neuvoteltiin ja sovittiin FOREST EUROPE -prosessin työohjelma tulevalle kolmelle vuodelle. Työohjelma pohjautuu Oslossa kesäkuussa 2011 pidetyn metsäministerikonferenssin päätöksiin. Kokouksessa keskusteltiin lyhyesti myös Euroopan metsäsopimusneuvotteluista. Niiden aloittamisesta päätettiin Oslossa. Oslon konferenssi oli järjestyksessä kuudes ja prosessi on jo 21-vuotias.

Madridin kokouksen pääpaino keskittyi työohjelmaan. Kokoukseen osallistui noin sata osallistujaa 29 maasta mukaan lukien Venäjä ja Turkki ja useista järjestöstä kuten FAO, UNEP, UNECE ja EFI. Myös metsänomistajat, teollisuus ja tutkimus olivat kokouksessa hyvin edustettuja. Vain ympäristöjärjestöt eivät olleet paikalla. Maaseudun kehittämis- ja metsäpolitiikan osaston ylijohtaja Begoña Nieto Gilarte avasi kokouksen. Espanja ja Norja toimivat kokouksessa rinnakkaispuheenjohtajina.

Työohjelmassa on 7 teemakokonaisuutta. 

1. Metsien kestävän hoidon ja käytön ja sen työkalujen edelleen kehittäminen  (Further development of sustainable forest management and its tools)

2. Metsien seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen (Further improvements in forest monitoring and reporting)

3. Vahvistetut toimet laittomia hakkuita ja niihin liittyvää kauppaa vastaan (Strengthened efforts against illegal logging and related trade) 

4. Metsäekosysteemipalveluiden arvottaminen (Valuation of forest ecosystem services)

5. Metsien kestävä hoito ja käyttö vihreässä taloudessa (Sustainable forest management in a green economy)

 6. Euroopan metsiä koskeva metsiä oikeudellisesti sitova sopimus kansainvälisen neuvottelukomitean palvelu (Servicing the Intergovernmental Negotiating Committee for a Legally Binding Agreement on Forests in Europe)

 7. Tiedotus ja viestintä (Communication and outreach)

Suomi osallistuu työohjelman kaikkien kohtien toteutukseen. Metla on siinä asiantuntemuksellaan avainasemassa. Nyt erityisesti panostamme vihreään talouteen, jolla luodaan tulevaisuuden hyvinvointia.

Forest Europe -prosessin työohjelma

Lisätietoja maa - ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, puh. 040 721 716