Tulosta
 

Metsäpolitiikan uutiskirje

toukokuu 2012
*

Maisemasuunnittelua tarvitaan joka viidennessä hakkuussa

Maisema-arvot tulisi huomioida nykyistä paremmin puuntuotannon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tänä vuonna valmistuvassa hankkeessa on tavoitteena lisätä metsä- ammattilaisten maisemanhoidon osaamista. Lue lisää >>
*

Metsänhoitoyhdistyslaki remonttiin

Metsänhoitoyhdistyslain uudistamisen tavoitteena on varmistaa tasapuolinen kilpailuasema eri toimijoille metsäpalvelu- markkinoilla sekä toteuttaa metsänomistajien valinnanvapaus palvelujen hankinnassa.Lue lisää >>
*

Euroopan metsillä keskeinen rooli vihreässä biopohjaisessa taloudessa

Ministeri Jari Koskisen mukaan metsät, kestävä metsätalous ja metsäsektori ovat avainasemassa vihreän talouden kehittämisessä. Koskinen oli yksi puhujista 15.5.2012 pidetyssä ’Kohti vihreää biotaloutta’- tapahtumassa Euroopan Parlamentissa.
 Lue lisää >>
*

Puutavaranmittauslaki on osa puumarkkinoiden toimivuutta

Viime vuosina puutavaran mittaus on kehittynyt voimakkaasti, ja monet ennen käytetyt menetelmät, kuten pystymittaus, ovat jääneet historiaan. Energiapuun mittausta ollaan nyt sisällyttämässä uuden puutavaranmittauslain piiriin. Lue lisää >>
*

Metsähallituksesta valmistellaan erityisliikelaitosta

Metsähallituksen uuden organisaation valmistelua jatketaan erityisliikelaitosmallin pohjalta. Tuleva perusrakenne muodostuu liikelaitoskonsernista, jonka kaikki markkinoilla kilpailutilanteessa toimivat liiketoiminnat ovat yhtiömuodossa.  Lue lisää >>

AJANKOHTAISTA