Metsäpolitiikan uutiskirje

lokakuu 2008 (3.10.2008)
Ministeri Anttila toivoo metsäsektorin parantavan yhteistyötä

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila toivoo metsäsektorilta parempaa yhteistyötä kotimaisen puun liikkeelle saamiseksi ristiriitaisten viestien sijaan.

– Tavoitteet on sovittu yhdessä ja ne ovat selkeät, ministeri muistutti uuden metsäneuvoston avajaispuheenvuorossaan 26.9. [Lue lisää]

Metsillä on suuri merkitys hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa

Hallitus on valmistellut perusteellisesti ilmasto- ja energiastrategiaa koskevaa valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle. Strategian ja Kansallisen metsäohjelman 2015 linjaukset ovat yhdenmukaiset. Ilmasto- ja energiastrategian luonnoksissa näkyy selvästi metsien ja metsäteollisuuden tärkeys uusiutuvan energian tuottajana. [Lue lisää]

Euroopan metsäviikkoa vietetään 20.–24. lokakuuta

Euroopan metsäviikolla 2008 (European Forest Week 2008) 20.–24.10 juhlitaan Euroopan metsien roolia niin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, puun ja uusiutuvan energian tuotannossa kuin puhtaan veden ja ympäristön suojelussa. [Lue lisää]

Tule metsämessuille 7.–9. marraskuuta!

Metsämessut järjestetään 7.–9. marraskuuta Helsingin messukeskuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Luonnonvarat-osaston petometsässä näet, miltä näyttävät karhu, susi ja ilves. Kansallinen metsäohjelma esittelee metsien monia mahdollisuuksia – tule kertomaan suosikkitapasi hyödyntää Suomen metsiä. [Lue lisää]

Metsäverotus muuttuu tänä syksynä

Valtiovarainministeriön valmisteleman metsäverotuksen muutosesityksen mukaan puun myyntitulot tulevat määräaikaisesti osittain verovapaaksi ja ensiharvennuksesta saatava puu kokonaan verovapaaksi. Lisäksi metsävähennystä uudistetaan. Esitys on ollut lausuntokierroksella, ja lausuntoaika päättyi 25.9.2008. Ehdotus metsäverotuksen muutoksesta tulee eduskunnan käsiteltäväksi syksyn aikana, todennäköisesti jo lokakuussa. [Lue lisää]

Esko Ahon työryhmältä vankka tuki Kansallinen metsäohjelma 2015:n toimenpiteille

Esko Ahon puheenjohdolla toiminut Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä luovutti 30.9. loppuraporttinsa pääministeri Matti Vanhaselle. Työryhmän mielestä  Kansallinen metsäohjelma 2015:n toimenpiteet pitää toteuttaa määrätietoisesti ja nopeasti. [Lue lisää]

Kolin kansainvälinen metsäkonferenssi: Metsillä on keskeinen rooli kestävässä kehityksessä

 Luonnon monimuotoisuuden vähentyminen, ilmastonmuutos, metsien tilan heikkeneminen ja köyhyys ovat keskeisiä nykyajan haasteita. Kestävä metsätalous tarjoaa ratkaisumahdollisuuksia näihin globaaleihin ympäristö- ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Metsä- ja ympäristöalan kansainväliset asiantuntijat kokoontuivat Kolille 3.–5.9.2008 arvioimaan metsien merkitystä muuttuvassa ympäristössä. Seminaarin tuloksena määriteltiin kysymyksiä, joita tulisi aktiivisesti käsitellä kansainvälisessä keskustelussa. [Lue lisää]


© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi | Liity Käpy-uutiskirjeen jakeluun
Lähetä palautetta | Toimitus: Maria Nikunlaakso, etunimi.sukunimi@mmm.fi