Nyhetsbrev om skogspolitik

september 2007 (14.9.2007)
Information om en miljon hektar privatskogar årligen

Ett av målen i det nationella skogsprogrammet 2010 är en hög virkesproduktiv bruks- och skötselgrad. Emedan en skogslägenhetsspecifik skogsplan bidrar till en aktivare skötsel och bruk bland skogsägare har man som mål att utarbeta skogsplaner för 75 procent av arealen för privatskogar. [Läs mer]

Utkastet till nationellt skogsprogram KMO 2015 börjar ta form

Arbetet med KMO 2015 har framskridit och programutkastet börjar ta form. Utkastet, som kan läsas på KMO:s webbplats, behandlades 13.9.2007 i skogsrådets sekretariat. På webbplatsen finns också en enkät som alla villiga kan besvara och tycka till om innehållet i utkastet. Kommentarerna tas i beaktande då programutkastet finslipas.

Även programmets förhandsbedömning fortgår enligt planerna. Bedömningen utförs samtidigt med programmet så att resultaten kan utnyttjas i programmet. Förhandsbedömningen är klar senast i slutet av oktober. Halvtidsrapporten är redan färdig och har presenterats för skogsrådet. [Läs mer]

Enkät: Tyck till om det nationella skogsprogrammet 2015! [Besvara]

Seminarier:
5.10. KMO-skogsdag i Rovaniemi
8.11. Informationsmöte kring KMO 2015 i Helsingfors

Skogsexperter från Komi bekantade sig med skogsbruket i Finland

Förra veckan fick Finland besök från republiken Komi i Ryssland då de ryska skogsexperterna bekantade sig med det finländska skogsbruket. De finska experterna berättade om sina erfarenheter av hållbart skogsbruk på såväl den statliga nivån som företagsnivån. Gruppen från Komi besökte Hyytiälä i Korkeakoski, Liesjärvi samt Ekenäs. [Läs mer]

Statssekreterare Jouni Lind: Skogar är en möjlighet

”Dagens offentliga dialog lyfter kraftfullt fram de möjligheter som skogar ger näringslivet och rekreationen. Kanske massa- och pappersindustrins lockout i förfjol, Rysslands beslut om exporttullar och diskussionen om användningen av Lapplands skogar har fått oss att vakna till insikt om hur stor roll skogsbruket och -industrin spelar när det gäller sysselsättning, intäkter och exportinkomster", poängterade statssekreterare Jouni Lind på seminariet Mihin menet metsäteollisuus (Vart är skogsindustrin på väg) i St. Michel den 13 september. [Läs mer]

Minister Anttila: Skogsägare ska mobiliseras

"I vårt land finns många dödsbon och skogsägare som äger små skogsskiften. För dem har försäljning av skog ingen större ekonomisk betydelse och därför utförs avverkningarna inte i tid", berättade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila på MTK:s tillställning i Kalajoki. [Läs mer]


© Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET, tfn (09) 16001
www.mmm.fi | Beställa nyhetsbrevet Käpy: tiedotus@mmm.fi
Kommentarer | Redaktionen: Sini Saares, fornamn.efternamn@mmm.fi