Tulosta
  22.3.2010

Uudistettava energiatehokkuusdirektiivi on haaste koko rakennusalalle

Energiatehokkuusdirektiivin uudistus on Euroopan unionissa viittä vaille valmis. Arvioiden mukaan tämän vuoden keväällä hyväksyttävä direktiivi on merkittävä muutos rakentamiselle koko EU:n alueella.

"Kyse on dramaattisesta hyppäyksestä eteenpäin. Direktiivin mukanaan tuomat muutokset energiatehokkuuden vaatimuksiin vaativat kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta rakentamisen alalla", asuntoministeri Jan Vapaavuori painottaa.

Kiristystä sekä uudis- että korjausrakentamiseen

Energiatehokkuutta on direktiivin mukaan edistettävä sekä uudisrakentamisessa että jo olemassa olevassa rakennuskannassa. Ministeri Vapaavuoren mukaan erityisesti uudisrakentamiselle on asetettu direktiivissä riittävän kunnianhimoiset tavoitteet.

"Uusien rakennusten tulee olla vuoden 2020 loppuun mennessä hyvin energiatehokkaita matalaenergiarakennuksia. Suurempi haaste on jo olemassa oleva rakennuskanta, jonka energiatehokkuuden edistämiseksi on tehtävä vielä paljon. Direktiivin mukaan meidän on asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset koskemaan korjausrakentamista", ministeri Vapaavuori sanoo.

Uudistettava direktiivi on haaste kansalliselle lainsäädännölle, vaikka ympäristöministeriö onkin jo kiinnittänyt huomiota rakennusten energiatehokkuuteen. Vuoden alussa voimaan tulleet rakentamismääräykset tekevät uusista rakennuksista noin 30 prosenttia aiempaa energiatehokkaampia. Seuraavan kerran määräyksiä kiristetään vuonna 2012.

Energiatodistukset tulevaisuudessa kaikkiin rakennuksiin

Direktiivin myötä myös energiatodistusten painoarvo kasvaa. Energiatodistukset vaaditaan isoissa julkisissa rakennuksissa, vaikka niitä ei myydä tai vuokrata.

Asuntoministeri Vapaavuoren mukaan on vain ajan kysymys, milloin energiatodistusta edellytetään kaikilta rakennuksilta, myös vanhoilta omakotitaloilta. "Asiassa on kuitenkin edettävä vaiheittain ja tarvittaessa energiatodistusjärjestelmää muokaten", hän linjaa.

Teksti: Karoliina Kinnunen Mohr
Kuva: YHA kuvapankki / Maria Uotinen

Lisätietoja:
Yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö, puh. 050 594 0167, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi