Tulosta
  22.3.2010

Elintarvikealan ilmastovaikutuksia tutkittava enemmän

Ilmastonmuutoksesta aiheutuu elintarvikesektorille monenlaisia muutoksia, joita pitäisi tutkia nykyistä enemmän. Myös sopeutumista muutoksiin olisi selvitettävä. Tämä käy ilmi VTT:n hankkeesta ”Elintarviketurvallisuus ilmaston muuttuessa” (Eliclimate).

Hankkeen tavoitteena oli herättää elintarvikealan tutkimuslaitokset ja elintarviketeollisuus tunnistamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä. Hankkeen avulla haluttiin myös auttaa elintarvikeketjua varautumaan riskeihin.

Projektipäällikkö Riitta Molarius VTT:ltä korostaa, että ilmastonmuutokseen varautuminen ja toimintojen sopeuttaminen vaatii valvonnan, poikkitieteellisen tutkimuksen, terveydenhuollon, poliittisten päättäjien ja teollisuuden eri tuotantoalojen välistä yhteistoimintaa.

Molariuksen mukaan kysely osoitti, että asiantuntijoilla on yhteneväiset ja aika positiiviset näkemykset ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen elintarviketuotannon kannalta.  Ongelmiakin nähtiin, mutta niistä uskottiin selviydyttävän tutkimuksen ja valvonnan yhteistyöllä.

Elintarvikkeiden valmistusprosessin hygienia korostuu ilmaston lämmetessä. Ilmaston lämpeneminen asettaa kylmäketjun suuremmalle koetukselle ja kylmäketjun ylläpito kallistuu. Nämä ongelmat ovat kuitenkin lähinnä teknisiä haasteita.

Alkutuotannon puolella asiantuntijat olivat huolestuneimpia kasvi- ja eläintautien kirjon muuttumisesta. Viljelyn kannalta merkittävä uhka on talvien muuttuminen lämpimämmiksi, mikä voi heikentää maaperän laatua ja edesauttaa haitallisten mikrobien ja tuhoeläinten säilymistä talven yli. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset voivat myös olla merkittävät alkutuotannossa.

Veden riittävyys Suomelle mahdollisuus

Ilmastonmuutos lisää kuivuutta eteläisellä pallonpuoliskolla ja Etelä-Euroopassa. Elintarvikkeiden tuotantopaineiden arvioidaankin siirtyvän maapallon pohjoisosiin. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Suomen kannalta pitenevä kasvukausi voi olla mahdollisuus. Toisaalta valon määrä ei tule lisääntymään.

Elintarvikealan suurimpia tulevaisuuden haasteita maailmanlaajuisesti on puhtaan veden saatavuuden heikkeneminen. Suomessa veden arvioidaan riittävän myös tulevaisuudessa, joten veden saatavuus on suomalaiselle alkutuotannolle ja teollisuudelle suuri mahdollisuus. Veden vuotuinen jakaantuminen voi tuottaa meilläkin ongelmia.

Eliclimate-hanke on osa Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaa. Hankkeeseen sisältyi kirjallisuuskatsaus, haastattelut ja seminaari. Raportti ilmestyy huhtikuun aikana ja se löytyy silloin VTT:n (www.vtt.fi/publications/) ja ISTO-ohjelman (www.mmm.fi/ISTO) verkkosivuilta.

Teksti: Mervi Ukkonen
Kuva: MMM:n kuva-arkisto

Lisätietoja: Projektipäällikkö Riitta Molarius, VTT, p. 020 722 3480, etunimi.sukunimi@vtt.fi