Tulosta
  22.3.2010

Maaperän merkityksestä ilmastonmuutokselle keskustellaan kiivaasti

Suomalaistutkimus on paljastanut vakavan puutteen ilmastomalleissa: maaperä kiihdyttää ilmaston lämpenemistä arvioitua enemmän. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Jari Liski uskoo, että kansainvälisiä ilmastomalleja korjataan uusien tulosten perusteella.

Maaperän hiilidioksidipäästöt ovat niin suuret, että ne vaikuttavat ilman hiilidioksidimäärään ratkaisevasti. Maaperän hiiliyhdisteiden lämpötilaherkkyys on ollut yksi alan kuumimmista tutkimusaiheista runsaan kymmenen vuoden ajan.

Mallit aliarvioivat maaperän hiilidioksidipäästöjä

Tutkimuksessa saatiin selville, että erilaiset maahiiliyhdisteet reagoivat eri tavalla ilmaston lämpenemiseen. Muutaman kymmenen vuoden kuluessa maasta ilmaan vapautuva hiili näyttää olevan erityisen herkkää lämpötilojen kohoamiselle. Tällaisia lämpötilaherkkyyden eroja ei ole kuvattu yhteenkään ilmastomalliin ja siksi mallit aliarvioivat ilmaston lämpenemisen vaikutusta maaperän hiilidioksidipäästöihin.

Ilmastonmuutoksen etenemisen kannalta tulokset ovat huolestuttavia. Ilmaston lämpeneminen heikentää maaperän kykyä toimia hiilinieluna luultua enemmän. Metsien ja peltojen hiilensidontakykyä arvioitaessa lämpenemisen vaikutukset on huomioitava entistä tarkemmin.

Maaperän hiilikiertoa tutkittava eri puolilla maapalloa

"Jotta ilmiö voidaan kuvata malleihin luotettavasti, on kehittämäämme mittausmenetelmää sovellettava laajemmin ja tehtävä lisää mittauksia erilaisista maaperistä eri puolilta maapalloa. Uskon, että tuloksemme vaikuttavat tutkimusmenetelmiin meillä ja muualla. Ryhmämme tulos on vahva kontribuutio maaperän hiilikierron tutkimukseen maapallonlaajuisesti", Jari Liski korostaa.

Tutkimusryhmä on hakenut rahoitusta uusille hankkeille. Simulointimallin avulla voitaisiin tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia maaperän hiilivaroihin erilaisissa sovelluksissa, esim. metsien ja peltojen tulevaisuutta koskevissa skenaarioissa ja globaaleissa ilmastonmuutosarvioissa.

Teksti: Sirpa Pellinen
Kuva: Mikko Peltoniemi

Lisätietoja:
Erikoistutkija Jari Liski, Suomen ympäristökeskus, p. 040 748 5088, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Erikoistutkija Hannu Fritze, Metsäntutkimuslaitos, p. 010 211 2370, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Artikkeli The Ecological Society of America -tiedeseuran Ecology-lehdessä:
http://esapubs.org/esapubs/journals/ecology.htm