Tulosta På svenska | Tulosta
 


 
  Uudistettava energiatehokkuusdirektiivi on haaste koko rakennusalalle

Energiatehokkuusdirektiivin uudistus on Euroopan unionissa viittä vaille valmis. Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan keväällä hyväksyttävä direktiivi vaatii kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta rakentamisen alalla. (YM)


 
  Perheet ilmastodieetille

Maaliskuussa alkaa YLE Teemalla Ilmastodieetti-niminen ohjelma, jossa neljä julkkisperhettä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Ohjelman yhteydessä lanseerataan laskuri, jolla jokainen voi laskea oman hiilipainonsa. (SYKE)


 
  Tavoitteena ilmastokestävä kehitys

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat entistä tärkeämmässä asemassa myös kehitysyhteistyössä. Suomalaisia hankkeita katsottiin ilmastolinssin läpi Etiopiassa. (UM)

 
  Ideakilpailu kulkutapavalintoihin vaikuttamiseksi

Yhteistyöryhmä etsii kevään aikana toteuttamiskelpoisia ideoita ympäristöystävällisempien kulkutapojen löytämiseksi. Ideakilpailu on osa valtakunnallista liikkumisen ohjaus -toimintaa. (LVM) 
  Elintarvikealan ilmastovaikutuksia tutkittava enemmän

Ilmastonmuutoksesta aiheutuu elintarvikesektorille monenlaisia muutoksia, joita pitäisi tutkia nykyistä enemmän. Tämä käy ilmi VTT:n hankkeesta ”Elintarviketurvallisuus ilmaston muuttuessa” (Eliclimate). (MMM)

 
  IPCC yhä luotettava tietolähde ilmastonmuutoksesta

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n maine on ollut viime aikoina koetuksella. Yksittäiset virheet eivät kuitenkaan kumoa arviointiraporttien pääviestiä. (Ilmatieteen laitos)

 
  Maaperän merkityksestä ilmastonmuutokselle keskustellaan kiivaasti

Suomalaistutkimus on paljastanut vakavan puutteen ilmastomalleissa: maaperä kiihdyttää ilmaston lämpenemistä arvioitua enemmän. SYKEn tutkija Jari Liski uskoo, että kansainvälisiä ilmastomalleja korjataan uusien tulosten perusteella. (SYKE)

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö,  Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra. Lisätiedot: Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, 00023 Valtioneuvosto. Tilaa/Peruuta uutiskirje tai lähetä palautetta.