Skriv ut Suomeksi | Skriv ut
 


 
  Omarbetat energiprestandadirektiv en utmaning för hela byggnadssektorn

Revideringen av energiprestandadirektivet i EU är så gott som färdig. Enligt bostadsminister Jan Vapaavuori, ändringarna som direktivet medför när det gäller energiprestandakraven kräver en övergripande förändring av arbetskulturen inom byggnadssektorn. (MM)
 

 
  Familjer på klimatdiet

I mars börjar på kanal YLE Teema programmet Ilmastodieetti som handlar om fyra kändisfamiljer som försökar minska sina utsläpp av växthusgaser. I samband med programmet lanseras ett räkneverktyg som kan användas av var och en som vill beräkna sin egen kolbalans. (SYKE). (MM)


 
  Målet är en klimatsäker utveckling

Att hejda och anpassa sig till klimatförändringen är allt viktigare också i utvecklingssamarbetet. Finländska projekt i Etiopien granskades ur ett klimatperspektiv. (UM)

 
  Idétävling ska påverka våra val av färdsätt

En samarbetsgrupp ska under våren söka genomförbara idéer för att hitta mer miljövänliga färdsätt. Idétävlingen ingår i den riksomfattande verksamheten för styrning av våra färdsätt. (TKM)

 

 
  Klimatets effekter på livsmedelssektorn måste undersökas mer

Klimatförändringen medför olika typer av förändringar i livsmedelssektorn som borde utredas mer än man gör i dag. Även anpassning till förändringarna måste utredas. Detta framgår av VTT:s projekt ”Livsmedelssäkerhet i ett föränderligt klimat” (Eliclimate) (JSM)

 
  IPCC är fortfarande en pålitlig informationskälla om klimatförändringen

På sista tiden har den internationella klimatpanelen IPCC:s rykte fått sig en törn. Enskilda fel upphäver emellertid inte utvärderingsrapporternas budskap; klimatförändringen är det allvarligaste hotet någonsin mot mänskligheten. (Meteorologiska institutet)

 
  Livlig diskussion om markens betydelse för klimatförändringen

Finsk forskning har avslöjat en allvarlig brist i klimatmodellerna: marken påskyndar uppvärmningen av klimatet mer än man har tidigare uppskattat. SYKE-forskaren Jari Liski tror att man kommer att revidera de internationella klimatmodellerna utgående från dessa resultat. (SYKE)

Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året, och ges ut av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), arbets- och näringsministeriet, Meteorologiska institutet, utrikesministeriet, statsrådets kansli och Sitra. Mer information: Miljöministeriet, Kaserngatan 25, 00023 Statsrådet. Beställ/Avbeställ nyhetsbrevet eller ge respons.