På svenska | Tulosta
 


 
  Kansallinen toimintaohjelma ohjaa isoihin päästövähennyksiin

Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on erittäin merkittävä. Se vastaa 40 % energiankulutuksesta ja 30 % päästöistä Suomessa. Suomi on kansainvälisesti sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään. Lyhyessä ajassa pitäisi saada paljon aikaan, jotta tavoite toteutuu. (Sitra)

 
  ICT:llä 10 miljoonan tonnin päästövähennykset

Tieto- ja viestintäteknologialla (ICT) voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa jopa yli 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Suurimmat vähennykset saataisiin aikaan muun muassa älykkäillä liikenteen, rakennusteknologian ja energiaverkkojen ratkaisuilla. (LVM)

 
  Kaksi uutta ydinvoimahanketta eduskunnan käsiteltävänä

Valtioneuvosto teki 6.5.2010 periaatepäätökset ydinvoiman lisärakentamiseksi. Myönteinen päätös annettiin Teollisuuden Voima Oyj:lle uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Eurajoelle ja Fennovoima Oy:lle uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Simoon tai Pyhäjoelle. (TEM) 
 
  Tulevaisuuden tavoitteena sujuva sähköautoliikenne

Liikenneministeriö on antanut selvitysmiehen tehtäväksi puntaroida miten sähköautojen käyttöönottoa kannattaa Suomessa edistää ja miten niiden yleistyminen vaikuttaa suomalaiseen liikenteeseen pitkällä aikavälillä. (LVM)

 
  Suomen maatalouden sopeuduttava muuttuvaan ilmastoon

Ilmastonmuutos vie pahimmassa tapauksessa maatalouden vesistökuormituksen vähentämistavoitteet kilpajuoksuun aikaa vastaan.  Tulevaisuuden sateiset ja leudot talvet voivat mitätöidä ponnistelut ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Mittavia sopeutumistoimia siis tarvitaan. (SYKE)

 
  Ilmasto-opas.fi - ilmastotieto yhdestä osoitteesta

Suomalaisten tarvitsema luotettava ja kattava ilmastonmuutostieto löytyy syyskuusta 2011 lähtien Ilmasto-opas.fi-sivustolta. (Ilmatieteen laitos)


 
  Kööpenhaminasta Cancuniin ja kauemmas

Neuvottelut kansainvälisen ilmastosopimuksen solmimiseksi jatkuvat. Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunian mukaan odotukset ovat nyt realistiset. (YM)

 
  Kehitysmaiden naiset mukaan ilmastoneuvotteluihin

Suomi haluaa vahvistaa naisten asemaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Suomen tuen ansiosta esimerkiksi kenialainen Christiana SaitiLouwa voi osallistua ilmastoneuvotteluihin. (UM) 
 
  Hyvä metsänhoito estää tuulituhoja

Hyvä metsänhoito on tärkeintä tuuli- ja lumituhojen ennaltaehkäisyä ilmaston muuttuessa. Ilmastonmuutos lisää metsien kasvua ja hakkuupotentiaalia, mutta myös metsien hoidon tarvetta. (MMM)

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö,  Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Sitra. Lisätiedot: Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, 00023 Valtioneuvosto. Tilaa/Peruuta uutiskirje tai lähetä palautetta.