Skriv ut
  31.5.2010

Bild: iStockPhotoUtsläppen minskar med upp till 10 miljoner ton med ICT

En förnuftig användning av informations- och kommunikationstekniken (ICT) kan minska koldioxidutsläppen i Finland med så mycket som över 10 miljoner ton per år. De största utsläppsminskningarna får man genom lösningar inom intelligent trafik och byggnadsteknik och intelligenta energinät.

Energiproduktionen, trafiken och indirekt uppvärmningen av byggnader svarar för en stor del av koldioxidutsläpp i Finland. De årliga koldioxidutsläppen i Finland är cirka 70 miljoner ton.

I en utredning som kommunikationsministeriet gjorde utvärderades hur mycket man kan öka energieffektiviteten och påverka särskilt utsläppen av växthusgaser från trafiken genom att använda existerande elektroniska tjänster och tjänster som är under utveckling.

Informations- och kommunikationstekniken ger betydande möjligheter att övergå till en energieffektivare ekonomi med lägre utsläpp. Bättre utnyttjande av ICT-tillämpningarna som helhet förutsätter pålitliga och snabba datakommunikationsförbindelser, som bör fungera smidigt ihop med bland annat trafiksystemen och energinäten.

Enligt utredning kan man minska energiförbrukningen från uppvärmning, luftkonditionering och kylning i byggnader med hjälp av att de effektivare styrs med ICT-tillämpningar.

I de intelligenta energinäten kan man styra elförbrukningen genom att decentralisera produktionen och genom att inverka på efterfrågan på el och på elkonsumtionen med hjälp av intelligenta elmätare. Genom att utnyttja teknikens möjligheter kan man dessutom minska elförlusterna och styra konsumtionen bort från de timmar då elnätet är hårt belastat.

I trafiken med hjälp av ICT kan man inverka på valet av färdsätt, valet av rutt och körsättet. Med en optimerad rutt för den tunga trafiken och med dynamiska navigatorer kan man förbättra valen av rutt och på så sätt minska utsläppen.

Publikation (på finska) Viestintäteknologian ja palveluiden sähköistämisen päästövaikutukset kan läsäs i sin helhet på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Text: Eine Rossi
Bild: iStockPhoto

Mer information: Överinspektör Timo Kievari, tfn (09) 160 28620 eller 0400 593 706