Tulosta
  23.3.2011

Päästökauppa käytännössä: Suomen päästöjä vähennetään Kiinassa

Kiinalaisesta Ningxian aurinkokeitinhankkeesta odotetaan Suomelle ensimmäisiä päästöyksiköitä keväällä 2011.

Kioton pöytäkirjassa Suomi sitoutui laskemaan ilmastopäästönsä vuoden 1990 tasolle vuoden 2012 loppuun mennessä. Suurin osa vähennyksistä toteutetaan kotimaassa, mutta osan vähenemistä Suomi voi hankkia pöytäkirjan alaisilla joustomekanismeilla. Yksi näistä on puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM). Sen mukaisesti teollisuusmaa voi rahoittaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävää hanketta kehitysmaassa ja laskea hankkeen synnyttämät päästövähennykset omaksi edukseen.

Yksi Suomen rahoittamista CDM-hankkeista toteutetaan Kiinan Ningxia Huissa, yhdessä maan köyhimmistä ja aavikoitumisesta kärsivistä alueista. Hankkeessa alueen kyliin jaettiin kevään 2010 aikana yhteensä 19 000 aurinkokeitintä, joita paikalliset asukkaat voivat käyttää ruoanlaitossa ja vedenkeitossa. Päästöt vähenevät, kun lähinnä hiilen polttamiseen perustuneet ruoanlaittomenetelmät vaihdetaan päästöttömiin aurinkokeittimiin.

Samalla hanke edistää kestävää kehitystä laajemminkin: ilmanlaatu paranee, kotitöihin kuluu vähemmän aikaa ja kotitalouksilla on käytettävissään enemmän rahaa, kun hiililaskut pienenevät. Aurinkokeittimet toimivat Ningxiassa hyvin, sillä alue sijaitsee korkealla vuoristossa ja aurinkoisia päiviä on paljon.

Odotus palkitaan pian

Ningxia Huin autonomisen alueen aurinkokeitinhanke on hyvä esimerkki CDM-järjestelmän eduista: hanke ei olisi toteutunut ilman hiilimarkkinoilta saatavaa rahoitusta. Käyttäjät maksavat keittimistä nimellisen maksun, mutta pääosin hankkeen rahoitus perustuu tuloihin, joita hankkeen kehittäjä saa päästöyksiköt ostaneelta Suomelta.

Hanke on vienyt aikansa. Suomi ja hankkeen kehittänyt Ningxia Federal Intertrade Co sopivat päästöyksiköiden ostamisesta jo vuoden 2008 alussa, jolloin hanke oli vasta kehitysvaiheessa. Sopimuksen jälkeen hankkeen piti käydä läpi todennusprosessi, jonka avulla varmistetaan, että se on kansainvälisten CDM-sääntöjen mukainen.

Helmikuussa 2010 Ningxia rekisteröitiin CDM-hankkeeksi, ja sen jälkeen se on pyörinyt täydellä teholla. Tulokset näkyvät pian myös Suomessa: hankkeen ensimmäiset päästöyksiköt todennetaan ja sertifioidaan todennäköisesti jo tänä keväänä.

Lue myös Klimaatin artikkeli yhteistoteutushankkeista Suomessa.

Teksti: Elina Ruoho
Kuva: Jiang Wei / Ningxia Federal Intertrade Co., Ltd and Clean Air Capital Ltd

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/ilmasto