Tulosta
  30.5.2011

Pohjoismainen yhteistyöhanke vauhdittaa kehitysmaiden toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä

Pohjoismaat valmistelevat Suomen johdolla kahden kehitysmaan, Vietnamin ja Perun, kanssa pilottihanketta, jonka tavoitteena on etsiä uusia markkinapohjaisia yhteistyömalleja päästöjen vähentämiseksi kehitysmaissa. "Hanke on herättänyt kansainvälisesti kiinnostusta, sillä vastaavia konkreettisiin hankkeisiin tähtääviä aloitteita on vielä vähän", kertoo Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunia ympäristöministeriöstä.

NOAK-NEFCO Partnership Initiative on Upscaled Mitigation Action -nimellä kulkevalla hankkeella pyritään samalla tukemaan kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja sekä kannustamaan muita maita vastaavaan toimintaan.

Kehitysmaiden käytännön päästövähennyksiin on jo ollut käytössä YK:n ilmastosopimuksen puhtaan kehityksen mekanismi CDM, jossa on toistaiseksi toteutettu noin 3000 hanketta ympäri maailmaa markkinapohjaisesti. Eniten käynnissä on vesi- ja tuulivoimahankkeita. Nyt ilmastoneuvotteluissa keskustellaan myös kokonaan uusista mekanismeista. "Uusilla mekanismeilla pyrittäisiin samanaikaisesti lisäämään kehitysmaiden päästövähennyksiä siirtymällä yksittäisistä projekteista isompiin kokonaisuuksiin ja tehostamaan mekanismiin liittyvää hallintoa", Haunia kertoo.

Nyt käynnissä on esiselvitysvaihe, ja Haunian mukaan toteuttaminen voidaan aloittaa aikaisintaan ensi syksynä. Alustavien arvioiden mukaan 2
3 vuotta kestävän hankkeen budjetti tulisi olemaan noin 2–5 miljoonaa euroa.

Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana, ja vuoden pääteemaksi on valittu ilmasto. Ministerineuvoston alaisen NOAK-ryhmän ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOn yhteistyönä toteutettava hanke tukee osaltaan vuoden tavoitetta rakentaa Pohjoismaista entistä vahvempi ilmastotoimija.

Pohjoismailla ilmastoneuvotteluissa hyvä maine


NOAK eli Nordiska gruppen för globala klimatförhandlingar perustettiin alun perin vuonna 2007 tukemaan valmistautumista Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluihin. Kattavaa kansainvälistä ilmastosopimusta ei kuitenkaan saatu aikaan ja työlle oli edelleen tarvetta, joten työryhmän mandaattia päätettiin jatkaa. Työryhmä koostuu Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministeriöiden kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin osallistuvista virkamiehistä.

"Vaikka Suomi ja muut EU-maat neuvottelevat kansainvälisissä ilmastokokouksissa osana EU:ta, Pohjoismaat tekevät paljon yhteistyötä, koska maiden näkökannoissa on paljon samaa", viime huhtikuussa NOAKin puheenjohtajana aloittanut Haunia sanoo.

Käytännössä ryhmä teettää taustaselvityksiä keskeisiin neuvottelukysymyksiin liittyen, järjestää kansainvälisiä kokouksia ja työpajoja eri neuvottelukumppaneiden kanssa sekä jakaa tietoa ajankohtaisista kansainvälisistä ilmastokysymyksistä. Pilottihankkeen lisäksi tämän vuoden työohjelmassa on muun muassa kehitysmaiden metsäkadon hidastamiseen tähtäävä REDD+-hanke. Myös yhteistä esiintymistä Etelä-Afrikan Durbanissa ensi joulukuussa järjestettävässä ilmastokokouksessa suunnitellaan.

"Pohjoismailla on ilmastoneuvotteluissa ja YK:ssa hyvä ja luotettava maine. Voimme toimia sillanrakentajina sekä hyvänä esimerkkinä muille", sanoo Haunia.

Teksti: Kirsi Pere
Kuva: AFP / Lehtikuva

Kuvassa: Moottoripyöräilijöitä vietnamilaisessa Ho Chi Minhin kaupungissa. Vietnamissa pilottihankkeen pääpaino tulee olemaan erityisesti rakennus- ja sementtiteollisuudessa, joka kasvaa kiihtyvän kaupungistumisen myötä.

Lisätietoja: pääneuvottelija Sirkka Haunia, ympäristöministeriö, puh. 050 362 2039, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

www.ymparisto.fi/ilmasto
http://formin.finland.fi/norden2011