Tulosta
  30.5.2011

Liikennerevoluutiolla ilmastonmuutosta vastaan

Liikenne- ja ympäristöhallinnossa on vahvassa nousussa ajattelu maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta yhtenä kokonaisuutena. Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu on myös meneillään olevan Liikennerevoluutio-kehitysohjelman tavoitteena.

Kansalaisille halutaan varmistaa toimivat arjen matkat ja yrityksille kilpailukykyä tukeva toimintaympäristö. Kun maankäyttöä ja liikennettä suunnitellaan kokonaisuutena, saadaan vähennettyä myös hiilidioksidipäästöjä.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelmaa on toteutettu joulukuusta 2010 alkaen Sitran vetämänä. Mukana on useita ministeriöitä, virastoja, kaupunkeja, sidosryhmiä ja alan yrityksiä. Liikennerevoluution ensimmäisen vaiheen lopputulos, Ajatuskartta, julkaistiin huhtikuussa 2011.

Palvelurakenne ja elinkeinot mukaan yhteissuunnitteluun


Liikennerevoluutiossa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhdistävään MAL-ajatteluun on tuotu uusiksi palasiksi myös palvelurakenne ja elinkeinot. MALPE-ajattelulla pyritään entistäkin paremmin yhdistämään valtion, kuntien, ihmisten ja yritysten tarpeet.

Maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelussa pyritään siihen, että tarvittava asuntotuotanto sijoittuu yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteiden ja -ajoituksen kannalta järkevästi. Liikennerevoluutiossa yhteissuunnittelulla pyritään siihen, että palveluilla ja elinkeinoilla olisi aikaisempaa paremmat toimintaedellytykset.

Yhteisvoimin yhteiseksi hyväksi 

Liikennerevoluutiossa haetaan parempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuvaihtoehtoja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Eri hallinnonalojen ja hallinnon tasojen yhdessä tekemistä lisäämällä on mahdollista vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Yhtenä liikennerevoluution keinona olisi valtakunnallinen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen (MALPE) toimintaedellytykset yhdistävä kehittämisstrategia. Se laadittaisiin hallituskauden alussa poikkihallinnollisena selontekona niin, että se tukisi kaupunkiseutujen toiminnallisia strategioita. Näin hallinnon eri tahojen ja tasojen näkökulmat saataisiin yhdistettyä yhdeksi toimintasuunnitelmaksi.

Liikennerevoluutio-verkostoa johtaa jatkossa liikenne- ja viestintäministeriö. Revoluutiota vievät eteenpäin pilottihankkeet, joita koordinoi Liikennevirasto.

Teksti: Johanna Stenholm
Kuva: Liikennerevoluutio

Lisätietoja: liikenneneuvos Eeva Linkama, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 09 160 28476, etunimi.sukunimi@lvm.fi

www.lvm.fi/liikennerevoluutio