Tulosta Kerro kaverille 0 0  |  På svenska
  30.5.2011


 
  Kuluttajien energianeuvonta tehostuu hankkeen avulla

Rakentamisen, asumisen ja liikkumisen energiankäytön tehostaminen kiinnostavat suomalaisia. Hajallaan olevaa luotettavaa tietoa ei ole aina ollut helppo löytää. Tilannetta korjaamaan on käynnistetty Kuluttajien energianeuvontahanke. (TEM)

 

 
  Ilmastonmuutos parantaa maahanmuuttajien asettumista Suomeen

Maahanmuuttajat ovat tällä kertaa tosin eläin- ja kasvikuntaa, vieraslajeja. Vieraslajit ovat ihmisen vaikutuksen myötä alkuperäisen esiintymisalueensa ulkopuolelle levinneitä lajeja. Vieraslajien uhka on syytä ottaa todesta, ne ovat maailman toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle. (MMM)

 
  Kausiruoka on arjen ilmastoteko

Ruoka on yksi tärkeimmistä nautintoaineista. Nautinnon lisäksi syöminen kuitenkin tuottaa asumisen ja liikkumisen ohella eniten kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa. Tuore Kausiruokaa-kirja kertoo, millainen on uusi, vähän ilmastopäästöjä aiheuttava mutta houkutteleva ruokavalio. (Sitra) 
  Sambialaisia selviytymisstrategioita

Ilmastonmuutos vaikeuttaa elämää monissa Afrikan maissa. Mikumbilan kylässä Keski-Sambiassa miehet puhuvat vuolaasti ilmastosta: miten sateet ovat muuttuneet, miten maissi kasvaa ja missä karjaa nyt voi laiduntaa. (UM)

 
  Pohjoismainen yhteistyöhanke vauhdittaa kehitysmaiden toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä

Pohjoismaat valmistelevat Suomen johdolla kahden kehitysmaan, Vietnamin ja Perun, kanssa pilottihanketta, jonka tavoitteena on etsiä uusia markkinapohjaisia yhteistyömalleja päästöjen vähentämiseksi kehitysmaissa. (YM)
 

 
  Sää- ja ilmastopalveluja tarvitaan kipeästi kehitysmaissa

Ilmatieteen laitos on toteuttanut sää- ja ilmastoalan kehityshankkeita tähän mennessä yli 80 maassa. Hankkeiden tuloksena on parannettu monien maiden kykyä luoda ennakkovaroitusjärjestelmiä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. (IL)

 
  Liikennerevoluutiolla ilmastonmuutosta vastaan

Liikenne- ja ympäristöhallinnossa on vahvassa nousussa ajattelu maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta yhtenä kokonaisuutena. Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu on myös meneillään olevan Liikennerevoluutio-kehitysohjelman tavoitteena. (LVM)

 
Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö, Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia, Sitra ja Suomen Akatemia. Lisätiedot: Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, 00023 Valtioneuvosto. Tilaa/Peruuta uutiskirje tai lähetä palautetta. Lue Klimaatin aikaisempia numeroita