Skriv ut
  30.5.2011
Energirådgivningen för konsumenter effektiviseras genom projekt

Effektivare energianvändning inom byggande, boende och trafik intresserar finländarna. Det är inte alltid lätt att hitta spridd, pålitlig information.  För att råda bot på situationen har ett projekt för energirådgivning för konsumenter startats.

Det omfattar 24 regionala och riksomfattande projekt, som finansieras av arbets- och näringsministeriet och Sitra. Nationellt samordningscentrum för projektet är Motiva Oy.

"Information om klimatvänliga alternativ som förbättrar energieffektiviteten bör vara tillgänglig för alla människor i deras vardag.   Energikunskap är en medborgarfärdighet som hjälper till att stävja klimatförändringen genom att effektivisera energianvändningen", säger Päivi Laitila, enhetschef på Motiva.

Efterfrågan på rådgivning

Största delen av projekten ger råd för byggande, renovering och uppvärmningslösningar. År 2010 nådde energirådgivarna inom projekten redan 50 000 finländare. Saken väckte många frågor och diskussioner.

Detta konstaterades på vårens mässa Eget Hem 2011 i Helsingfors, där Motivas partner på konsumentrådgivningsavdelningen var Ilmastoinfo från huvudstadsregionen och Finlands Fastighetsförbund. Man hade också ett intensivt samarbete med Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus och Suomen Omakotiliittos energirådgivningsprojekt.

Energirådgivarna vilar inte heller på sommaren, eftersom byggare, fritidsboende och renoverare av andrahem då är i farten. På fritidsbostadsmässan i Mäntyharju 27.6.–10.7. erbjuds energirådgivning av energirådgivare från LVI-talotekniikkateollisuus och S:t Michels yrkeshögskola.

Information och verktyg läggs ut på nätet

Projektet effektiviserar energirådgivningen genom att utveckla rådgivningen via internet, telefon och e-post samt genom att satsa på rådgivningsarbetet på fältet. Också utbildning av rådgivarna samt kommunikation och marknadsföring är viktigt. Motiva har till uppgift att säkerställa att aktuell information och goda verktyg står till buds. Motiva samlar också in och utvärderar uppgifter om rådgivningens effekter på energianvändningen.

Text: Leila Timonen
Bild: Motiva Oy

Mer information: www.kuluttajienenergianeuvonta.fi