Skriv ut Tipsa en vän 0 0  |  Suomeksi
  30.5.2011


 
  Energirådgivningen för konsumenter effektiviseras genom projekt

Effektivare energianvändning inom byggande, boende och trafik intresserar finländarna. Det är inte alltid lätt att hitta spridd, pålitlig information.  För att råda bot på situationen har ett projekt för energirådgivning för konsumenter startats.  (ANM)

 

 
  Klimatförändringen ökar "inflyttning" till Finland

Denna gång handlar det dock om invasiva arter inom djur- och växtriket, dvs. främmande arter. Främmande arter är arter som på grund av mänsklig aktivitet spridit sig utanför sina naturliga utbredningsområden. Hotet, som främmande arter medför, bör tas på allvar eftersom de utgör det näststörsta hotet mot naturens biologiska mångfald. (JSM)

 
  Säsongsmat är en klimatgärning i vardagen

Mat är ett av de viktigaste njutningsmedlen. Dessvärre är mat (vid sidan av boende och transporter) den största utsläppskällan för drivhusgaser i Finland. Den nyutkomna boken Kausiruokaa (”Säsongsmat”) presenterar ny och utsläppssnål kost, som också är smaklig. (Sitra) 
  Zambiska överlevnadsstrategier

Klimatförändringen gör livet svårt i många afrikanska länder. I byn Mikumbila i centrala Zambia pågår en häftig diskussion om klimatet: hur regnen har förändrats, hur majsen växer och var boskapen kan beta nu för tiden. (UM)

 
  Nordiskt samarbetsprojekt påskyndar u-ländernas åtgärder för att stävja klimatförändringen

De nordiska länderna bereder under finländsk ledning tillsammans med två u-länder, Vietnam och Peru, ett projekt vars syfte är att finna nya marknadsbaserade samarbetsmodeller för minskande av utsläpp i u-länderna. (MM)

 

 
  Stort behov av väder- och klimattjänster i utvecklingsländerna

Meteorologiska institutet har hittills genomfört utvecklingsprojekt inom väder- och klimatområdet i mer än 80 länder. Som resultat av dessa projekt har många länders kapacitet att skapa varningssystem och anpassa sig till klimatförändringen förbättrats. (FMI)

 
  Trafikrevolutionen motarbetar klimatförändringen

Inom trafik- och miljöförvaltningen växer tron på att markanvändning, boende och trafik ska planeras som en helhet. Också den pågående Trafikrevolutionen tar sikte på en nyskapande trafik- och samhällsplanering. (KM)

 
Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året, och ges ut av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Finlands miljöcentral (SYKE), arbets- och näringsministeriet, Meteorologiska institutet, utrikesministeriet, statsrådets kansli, Sitra och Finlands Akademi. Mer information: Miljöministeriet, Kaserngatan 25, 00023 Statsrådet. Beställ/Avbeställ nyhetsbrevet eller ge respons.