Tulosta Kerro kaverille 0 0
  15.9.2011


 
  Komissio patistaa jäsenmaita kohti 20 prosentin energiansäästötavoitetta

Euroopan komissio julkaisi kesällä ehdotuksen energiatehokkuusdirektiiviksi. Jäsenmaiden käsittelyssä oleva ehdotus velvoittaisi ne lisätoimiin, jotta EU:n asettama 20 prosentin energiansäästötavoite vuodelle 2020 saavutetaan. (YM ja TEM)

 
  Puurakentamisen hyötyihin ollaan heräämässä

Heinolan Vierumäellä vietettiin elokuun alussa Suomen ensimmäisen passiivienergiatason puukerrostalon harjannostajaisia. Hanke sai kannustusta Sitran Energiaohjelmalta. (SYKE ja Sitra)

 
  Mainoksista löytyy nyt myös tuotteen energiatehokkuusluokka

Energiamerkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden mainoksissa ilmoitetaan tuotteen hinta- tai energiatietojen yhteydessä nyt myös energiatehokkuusluokka. (TEM)

 

 
  Kaupunginjohtajat ilmaston asialla

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto perustettiin viime helmikuussa. Verkosto on vapaaehtoinen yhteistyöfoorumi, jossa tehdään yhteistyötä vähähiilisen tulevaisuuden puolesta. (Sitra)

 
  Maatalous varautuu ilmastonmuutokseen monipuoliselle tuotannolla ja huoltovarmuutta kohottamalla

Ilmastonmuutos lisää ruoan saatavuuden epävarmuutta maailmanmarkkinoilta. Kotimaisen monipuolisen maataloustuotannon ja huoltovarmuuden säilyttäminen on tärkeä osa ilmastonmuutokseen sopeutumista. (MMM)

 
  Ilmastonmuutostietoa yhdestä osoitteesta

Syyskuun aikana avattava uusi Ilmasto-opas.fi -sivusto kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen osoitteeseen. Sivulta löytyy kattava tietopaketti ilmastonmuutoksesta kaikkine osa-alueineen. (Ilmatieteen laitos) 
  Hallituksella riittää työsarkaa ilmasto- ja energiasioissa

Uusi hallitus laatii toimikaudellaan kaksi energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvää strategiaa. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään kansallisen energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys ja pitkän aikavälin kansallinen EU-strategia ilmasto- ja energia-asioista. Lisäksi tarkoituksena on perustaa ilmastopaneeli ja valmistella ilmastolakia. (TEM ja YM)

 
  Ulkoasiainministeriöltä käytännön välineitä ilmaston huomioimiseen kehitysyhteistyössä

Ulkoasiainministeriö tarjoaa kehitysyhteistyön toimijoille käytännön apua ilmastokysymysten huomioimiseksi kehitysyhteistyöhankkeissa. Tarkoituksena on julkaista syksyn aikana verkossa kysymyslistoja, joihin vastaamalla hankkeen ilmastovaikutuksista saadaan lisätietoa jo suunnitteluvaiheessa. (UM)
 

 
  Opiskelijat rakensivat kestävämpää tulevaisuutta Nordic Climate Festival -tapahtumassa

Nordic Climate Festival kokosi syys–elokuun vaihteessa Aalto-yliopiston syyskauden avajaisten yhteyteen opiskelijoita noin 30 eri maasta keskustelemaan ja ideoimaan ilmastoteeman parissa. (YM)

 
Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö, Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia, Sitra ja Suomen Akatemia. Lisätiedot: Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, 00023 Valtioneuvosto. Tilaa/Peruuta uutiskirje tai lähetä palautetta. Lue Klimaatin aikaisempia numeroita