Tulosta Tulosta
 

ERA17 täytti vuoden – käynnissä 31 rakennetun ympäristön energiatehokkuutta edistävää toimenpidettä

Rakennetun ympäristön energiatehokkuutta edistävän ERA17-toimintaohjelman vuosipäivää vietettiin lokakuussa. Mitä ensimmäisen vuoden aikana on saatu aikaan?

Tavoitteena on ollut löytää konkreettisia energiatehokkuutta edistäviä toimia ja toimintamalleja, jotka hyödyttävät rakennetun ympäristön kenttää mahdollisimman laajasti. Mukana on 31 toimenpidettä, joiden etenemistä voi seurata ohjelman verkkosivuilta.

"Vaikuttavat teot ovat tärkeitä, sillä ohjelman tavoitevuosi 2017 on varsin lähellä. Vuoden 2012 rakentamismääräykset ovat esimerkki tiekartalla pysymisestä. Seuraava työn alla oleva mittava askel on korjausrakentamisen määräysten laatiminen", sanoo ERA17-seurantaryhmän puheenjohtaja ja Sitran energiaohjelman johtaja Jukka Noponen.

Tiekartasta etenemispolku kohti nollaenergiarakentamista

Ympäristöministeriö valmistelee rakentamismääräysten tiekarttaa, joka on arvio siitä, miten rakentamista koskevat määräykset muuttuvat seuraavan kymmenen vuoden aikana ja miten muutokset linkittyvät niin kansallisiin strategioihin kuin EU:n energiapolitiikkaan ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Kyseessä on yksi kolmesta ERA17-toimenpiteestä, jotka on kirjattu suoraan myös hallitusohjelmaan. Tiekartta valmistuu ensi vuoden aikana.

”Tiekartan avulla pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan ennakoidusti ohjausjärjestelmän muutoksia kokonaisuuksina, joissa eri säädökset, tuet, ohjeet ja käytännöt linkittyvät toisiinsa. Tiekartalla tuetaan rakennus- ja kiinteistöalan pitkäjänteistä kehittämistä”, kertoo ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä.

Tavoitteet käytäntöön yhteistyöllä

Noponen pitää tärkeänä, että keskeiset kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt, Kuntaliitto sekä useat kunnat ja yritykset ovat lähteneet viemään tavoitteita eteenpäin sekä omatoimisesti että yhteistyössä ohjelman käynnistämisestä vastanneen kolmikon eli ympäristöministeriön, Tekesin ja Sitran kanssa.

Esimerkiksi kaavoituksen energiatehokkuutta edistetään useissa hankkeissa. Rakennusvalvonnan uudistamista kehitetään Oulun kaupungin opeilla Vaasassa ja Porvoossa. Kuusi Suomen suurinta kaupunkia ovat perustaneet kaupunginjohtajien ilmastoverkoston ja käynnistäneet yhteistyöhankkeita omien projektiensa lisäksi.

Kiinteistöalalla on aloitettu yhteisten eko- ja energiatehokkuutta kuvaavien mittarien ja tunnuslukujen kansallinen harmonisointi: tavoitteena on sopia alan yhteiset mittarit ympäristötehokkuudelle esimerkiksi energian, rakennuksen hiilijalanjäljen, vedenkäytön ja jätteiden osalta. Tuloksia odotetaan jo ensi vuoden aikana.

ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika
  • Syksyllä 2010 käynnistynyt toimintaohjelma, joka sisältää 31 käytännön toimenpidettä.
  • Tavoitteena tehdä Suomesta rakennetun ympäristön energiatehokkuuden mallimaa vuoteen 2017 mennessä, kun Suomi täyttää 100 vuotta.
  • Rakennetun ympäristön energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä: maankäytöstä, uudis- ja korjausrakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä.
  • Mukana ovat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, ja ympäristöministeriö.


Teksti: Kirsi Pere
Kuva: Matti Sulanto / ERA17
Kuvassa: ERA17-vuosipäivä kokosi yhteen laajan joukon keskustelemaan energiatehokkuudesta, parhaista käytännöistä ja pahimmista pullonkauloista.

Lisätietoja:
www.era17.fi