Tulosta Tulosta
 

EEMontti: lähtölaukaus 500.000 pientalon korjaukselle

 
EEMontti etsi kilpailulla ratkaisuja suoralla sähkölämmityksellä toimivien pientalojen lämmitysenergian puolittamiseksi.
EEMontti – Lämmityskulut puoleen – on ennen näkemätön kokeilu toteuttaa vaikeasti saneerattavien suorasähkölämmitteisten pientalojen energiaremontti ja puolittaa niiden lämmityskulut. Koska näissä pientaloissa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää, kohtuuhintainen remontin toteuttaminen vaatii laaja-alaista osaamista ja innovatiivisuutta. Toteutetut ratkaisut ovat arvokas oppimateriaali kaikille palveluntarjoajille.

Kahdessa kilpailukohteessa remontti on toteutettu, kolmas on saanut naapurin hyväksynnän porausluvalle ja odottaa kaupungin lupakäsittelyä, ja neljännen omistaja pohtii vielä taloudellista kannattavuutta. Yhteistä kaikille kohteille on ollut omistajien kriittisyys tarjotun ratkaisun hintaa kohtaan. Kustannukset nousivat suuremmiksi kuin mihin kohdekiinteistöjen omistajat olivat ennakkoon varautuneet. Ne putosivat kuitenkin roimasti jatkoneuvotteluiden ja omistajien antamien lisätietojen seurauksena, kun tarjousten sisällöstä pystyttiin turhat karsimaan pois. EEMontti onkin ollut merkittävä oppimisprosessi sekä energiaremontteja tarjoaville yrityksille että kiinteistöjen omistajille.

Sähkölämmitteiset kiinteistöt ovat haasteellisia remontoitavia. Tästä huolimatta kilpailuun osallistuneet palveluntarjoajat löysivät toteutuskelpoiset ratkaisut jokaiseen kohteeseen ja pyrkivät sinnikkäästi kohtuullistamaan kustannuksia keskittymällä olennaiseen.

"Kunhan remonttien dokumentoidut tulokset ovat alkusyksystä selvillä, uskon niiden innoittavan yhä useampia remonttien tarjoajia seuraamaan kilpailuun osallistuneiden pioneerien jalanjälkiä", arvioi kilpailuraadin puheenjohtaja Jarek Kurnitski Sitrasta.

EEMontti on myös osoittanut pullonkauloja energia-avustusten jakojärjestelmässä. Kohdentamalla avustuksia tämän tyyppisiin vaikeasti korjattaviin taloihin ja kehittämällä näille tyyppiratkaisuja voitaisiin tehokkaammin ohjata ja kannustaa kohti kestävämpiä korjauksia, Kurnitski jatkaa.

Teksti: Tuula Sjöstedt, Sitra ja Irja Rättö-Nurmi, COCO Viestintä Oy
Kuva: Sitra

Lisätietoja www.eemontti.fi