Tulosta Tulosta
 

Uudisrakentamisen uudet energiamääräykset voimaan kesällä


Rakentamisen energiatehokkuudessa harpataan askel eteenpäin, kun noin vuosi sitten asetetut uudisrakentamisen energiamääräykset astuvat voimaan heinäkuun alusta alkaen. Muutos parantaa rakennusten energiatehokkuutta keskimäärin 20 prosentilla.

"Määräyksillä siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energiamuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille", selostaa yli-insinööri Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä.

Kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea uudisrakennuksen energiankulutusta, kuten lämmitystä ja ilmanvaihtoa, valaistusta sekä käyttöveden lämmitystä. Määräykset ohjaavat myös käyttämään ympäristöä vähemmän kuormittavia energiamuotoja, kuten uusiutuvaa energiaa.


Suunnittelu syyniin ja kustannukset kuriin

Energiatehokkaan rakennuksen voi rakentaa monin eri tavoin. Uusien määräysten myötä suunnittelun merkitys korostuu ja sitä kautta myös rakentamisen laatu paranee.

"Jopa 90 prosenttia lopullisista rakennuskustannuksista ja peräti neljä viidesosaa käyttökustannuksista lyödään lukkoon jo suunnitteluvaiheessa", Kalliomäki muistuttaa ja kehottaakin vaatimaan rakennuksen suunnittelijalta laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Rakentamismääräysten uudistaminen ja energiatehokkaampi rakentaminen eivät juuri vaikuta rakentamisen kustannuksiin.

"Uusilla määräyksillä ja satsauksilla energiatehokkuuteen voidaan itse asiassa säästää kustannuksissa. Energiatehokkuuteen investoiminen rakennettaessa pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja asumiskustannuksia. Tämä korostuu, mikäli energian hinta edelleen nousee", Kalliomäki muistuttaa.


Teksti: Karoliina Kinnunen Mohr ja Kirsi Pere
Kuva: YHA Kuvapankki

Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/energiatehokkuusdirektiivi