Tulosta Tulosta
 

Sään ääri-ilmiöt yleistyvät

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sään äärimuotoja, kuten myrskyjä, kuivuusjaksoja ja rankkasateita. Erityisesti valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien vuodenaikainen vaihtelu muuttuu. Etelä- ja Keski-Suomessa lumipeitteinen aika lyhenee ja sade tulee talvellakin suurelta osin vetenä. Tämän vuoksi talven aikaisten virtaamien odotetaan kasvavan ja talvitulvien yleistyvän. Riskiä lisää myös äkillisten hyyde- ja jääpatotulvien yleistyminen.

Lämpimät ja sateiset syksyt ja talvet ovat haaste myös vesiensuojelulle: jos vesi lepää pelloilla kasvipeitteettömänä aikana, ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden huuhtoumat vesistöihin voivat kasvaa. Toisaalta lumen sulamisesta johtuvien kevättulvien riski pienenee.

Kesän ja syksyn rankkasadetulvien ennustetaan lisääntyvän. Kesän 2010 rajuilmat olivat ehkä esimakua tulevasta: kaatuneet puut tukkivat maanteitä, aiheuttivat rakennuksille ja ajoneuvoille merkittäviä vahinkoja, katkoivat sähköjä ja tuottivat vedenjakeluhäiriöitä. Myrskyjen lisääntyminen lisää myös meritulvien riskiä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen onkin pitkälti sopeutumista vesiolojen muutoksiin. Samalla vesiasioiden hallinnasta tulee yhä enemmän riskien hallintaa.

Teksti: Minna Hanski
Kuva: MMM

Lisätietoja:    

Neuvotteleva virkamies Minna Hanski, maa- ja metsätalousministeriö, sähköposti: minna.hanski@mmm.fi

http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/sopeutuminen/5oGvpzeVi/WaterAdapt_raportti_2009_yhteenveto.pdf