Tulosta Tulosta
 

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Kulmala on valmis vastaamaan odotuksiin

Innostunutta, hedelmällistä ja aktiivista – niin kuvaa viime vuoden lopussa asetetun Ilmastopaneelin puheenjohtaja professori Markku Kulmala paneelin ensimmäisissä kokouksissa käytyä keskustelua. Kahdeksi vuodeksi nimetty kahdentoista tieteentekijän joukko valmistautuu tarttumaan ensimmäiseen selvitystyöhön puheenjohtajansa johdolla.

"Osallistumme ainakin ilmastolain selvittämiseen. Lisäksi lähiaikoina on syytä ottaa kantaa niin sanottuun mustaa hiiltä koskevaan kysymykseen", Kulmala kertoo.

Odotukset Ilmastopaneelille ovat kovat. Sen olisi lisättävä politiikan ja tieteen välistä vuoropuhelua ja tuotava tieteeseen pohjautuvia faktoja ilmastonmuutoksesta käytävään julkiseen keskusteluun. Paneelin puheenjohtaja ei suurista odotuksista hätkähdä, vaikka sanookin, että suurin haaste on juuri keskusteluyhteyden luominen poliittisiin päätöksentekijöihin.

"On todennäköistä, että poliitikot eivät ehdi paneutua kaikkiin laatimiimme raportteihimme, joten on tärkeää, että meitä kuullaan riittävän säännöllisesti ministerivaliokunnassa, ja että erityisesti ympäristöministeri Ville Niinistö ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies osallistuvat silloin tällöin kokouksiimme", hän sanoo.

Paneeli on politiikasta riippumaton. Se neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmää, antaa suosituksia päätöksenteon tueksi sekä seuraa energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Osa hankkeista on ministeriöiden toimeksiantoja, osa paneelin itsensä ideoimia.

Vastaavanlaista ryhmää ja tehtävänantoa ei ole aiemmin Suomessa ollut. Ensimmäisinä kuukausinaan paneeli onkin suunnitellut työtapojaan ja paneutunut ilmasto- ja energiapolitiikan laajaan kenttään.

Tieteen sanoma kuuluville

Markku Kulmalan mielestä on hyvä, että Ilmastopaneelin odotetaan osallistuvan myös julkiseen keskusteluun. Hänen mielestään tieteellisten näkökulmille on selvästi tilausta.

"Keskustelu on tällä hetkellä aika vähäistä. Ilmastopaneeli voi tuoda esille eri tieteenalojen näkökulmia, pureskella tieteellistä tietoa ymmärrettäväksi", hän uskoo.

Tieteentekijöiden perusviesti on Kulmalan mukaan selvä: ilmasto muuttuu, emme vain tiedä tarkasti, miten.

Teksti: Karoliina Kinnunen Mohr
Kuva: Konsta Leppänen

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=399232&lan=fi